Generelt og nyheder Bestyrelse og kontakter Formål og aktiviteter Indmeldelse
Vedtægter Historie Udlån af Toulouse og Regulus

FORMÅL
Det er SIF KBH Sejlsportsudvalgs formål, at fremme interessen for sejlsport blandt Søværnets Idrætsforenings medlemmer.
Udover at lære at sejle, er det er også udvalgets formål at dygtiggøre udvalgets medlemmer med henblik på deltagelse i såvel militære som civile sejlsportskonkurrencer.
Formand/leder:
Christian Gøtterup
Mail: gotterup@gmail.com
Tlf.nr.: 2893 9600 (Pr.)
Kasserer:
OK Peter Ditmar
Mail: peter.ditmar@gmail.com
Mobil: 8161 9920

TOULOUSE
MEDLEMSSKAB
Forusætning for optagelse som medlem kræver medlemskab af Søværnets Idrætsforening.  Indmeldelse i SIF
Indmeldelse i SIF KBH sejlsport
Særkontigent for SIF KBH sejlsport 2018: 250 kr.
SIF KBH sejlsports bankkonto: Reg nr.: 1551 Kontonr. 0002 517 949

NYHEDER


Ældre nyheder: Nyhedsarkiv

KLUBSEJLADS AFTENER
I sæsonen er der åbent på havnen tirsdage og onsdage fra kl. 1600/1630 til 1930.
Tirsdag og onsdag er klubaftener, hvor f.eks. begyndere kan få undervisning af rutinerede sejlere med henblik på aflæggelse af praktisk prøve til duelighedsbevis i sejlbåd.
Sejlere til klubaftener skal melde sig til en havnevagt på dagen inden kl. 1200.
Tryk her for at finde  dagens havnevagt og mobilnummer.
Sæsonen er fra ultimo april/primo maj til primo oktober.

FIND VEJ TIL HAVNEN
TRYK HER
Regler for deltagelse i kapsejladser Aktivitetsplan 2019

Generelt og nyheder Bestyrelse og kontakter Formål og aktiviteter Indmeldelse
Vedtægter Historie Udlån af Toulouse og Regulus