Generelt og nyheder Bestyrelse og kontakter Formål og aktiviteter Indmeldelse Vedtægter Historie Udlån af Toulouse og Regulus

FORMÅL
TOULOUSE Det er SIF KBH Sejlsportsudvalgs formål, at fremme interessen for sejlsport blandt Søværnets Idrætsforenings medlemmer.
Udover at lære at sejle, er det er også udvalgets formål at dygtiggøre udvalgets medlemmer med henblik på deltagelse i såvel militære som civile sejlsportskonkurrencer.

Formand/leder:
Christian Gøtterup
Mail: gotterup@gmail.com
Tlf.nr.: 2893 9600 (Pr.)
Kasserer:
OK Peter Ditmar
Mail: peter.ditmar@gmail.com
Mobil: 8161 9920

SIF KBH sejlsportsudvalgs bankkonto:     Reg nr.: 1551 Kontonr. 0002 517 949             Mobilpay: 56302

MEDLEMSSKAB    Link til indmeldelse

NYHEDER

Ældre nyheder: Nyhedsarkiv

KLUBSEJLADS AFTENER
I sæsonen er der åbent på havnen tirsdage og onsdage fra kl. 1600/1630 til 1930.
Sæsonen 2019 er slut. Sæson 2020 starter ultimo april/primo maj

Find vej til havnen Regler for deltagelse i kapsejladser Aktivitetsplan 2019

Generelt og nyheder Bestyrelse og kontakter Formål og aktiviteter Indmeldelse Vedtægter Historie Udlån af Toulouse og Regulus