Forside med nyheder Bestyrelse og kontakter Formål og aktiviteter Indmeldelse Vedtægter Historie Udlån af CHACA Udlån af REGULUS

FORMÅL
CHACA Det er SIF KBH Sejlsportsudvalgs formål, at fremme interessen for sejlsport blandt Søværnets Idrætsforenings medlemmer.
Udover at lære at sejle, er det er også udvalgets formål at dygtiggøre udvalgets medlemmer med henblik på deltagelse i såvel militære som civile sejlsportskonkurrencer.

Formand:
Egon Persson
Mail: gon@post9.tele.dk
Mobil: 3076 0245 (Pr.)
Kasserer:
OK Peter Ditmar
Mail: peter.ditmar@gmail.com
Mobil: 8161 9920

SIF KBH sejlsportsudvalgs bankkonto:   Reg nr.: 1551 Kontonr. 0002 517 949              Mobilpay: 56302

MEDLEMSSKAB    Link til indmeldelse

NYHEDER
(nyheder for SIF KBH sejlsport vil fremadretter kun blive præsenteret på "Forsiden" af www.sif-idræt.dk) Ældre nyheder: Nyhedsarkiv til december 2020

KLUBSEJLADS AFTENER
I sæsonen er der åbent på havnen tirsdage og onsdage fra kl. 1600/1630 til 1930.
Tirsdag og onsdag er klubaftener, hvor f.eks. begyndere kan få undervisning af rutinerede sejlere med henblik på aflæggelse af praktisk prøve til duelighedsbevis i sejlbåd.
Sæsonen starter ultimo april/primo maj 2021.

Find vej til havnen Regler for deltagelse i kapsejladser Aktivitetsplan 2021

Forside med nyheder Bestyrelse og kontakter Formål og aktiviteter Indmeldelse Vedtægter Historie Udlån af CHACA Udlån af REGULUS