Generelt og nyheder Bestyrelse og kontakter Formål og aktiviteter Indmeldelse Vedtægter Historie Udlån af Toulouse og Regulus


Ynglingstart FORMÅL:
Det er SIF KBH SPU formål at fremme interessen for sejlsport blandt Idrætsforeningens medlemmer. Udover at lære at sejle, er det er også udvalgets formål at dygtiggøre udvalgets medlemmer med henblik på deltagelse i såvel militære som civile sejlsportskonkurrencer.

AKTIVITETER:
SIF KBH SPU gennemfører i løbet af året mange aktiviteter:

Sejladstræning:
Tirsdag og onsdage fra 1600-1930 er der træning for såvel nye som øvede sejlere med rutinerede sejlere fra klubben. Der er her mulighed for at erhverve den praktiske del af duelighedsbeviset.
Træning kan ligeledes foregå ugens øvrige dage, så snart I er godkendt til selvtræning. Der vil så ikke være en instruktør til rådighed.
Klubben har adgang til Forsvarets kapsejladsbåde, som er Ynglinge og Skippi 650

Kapsejlads
Hver tirsdag i sæsonen er der mulighed for deltagelse i andre klubbers aftenkapsejlads i klubbens Folkebåd REGULUS og Albin Ballad TOULOUSE. Herudover afholdes kapsejladser og venskabsstævner med andre klubber i og uden for sejlklubben. SAS Sejlklub og Langelinie bådelaug, er vores venskabsklubber.

Udlån:
Klubbens Albin Ballad TOULOUSE og Folkebåden REGULUS kan lånes i weekend og på ugebasis til træning i navigationssejlads og distancesejlads.

Generelt og nyheder Bestyrelse og kontakter Formål og aktiviteter Indmeldelse Vedtægter Historie Udlån af Toulouse og Regulus