DELTAGELSE I KAPSEJLADS


UDLÅN AF BÅDE TIL KAPSEJLADS.
Klubbens Folkebåd REGULUS og Albin Ballad TOULOUSE.
De to både er klubbens egne både. De er begge kaskoforsikret og det vil være muligt for klubbens medlemmer at deltage i kapsejladser i bådene.
Dette gælder aftenkapsejladser i naboklubber, men også længere kapsejladser, som f.eks. Ven Rundt, Sjælland Rundt o.lign.

Klubbens medlemmer har fortrinsret til at være en del af besætningen, men hvis båden ikke kan fyldes op med medlemmer, er det muligt at fylde op med besætningsmedlemmer, der ikke er medlemmer.

FORSVARETS BÅDE.
Ynglinge og Skippier er Forsvarets både. De er i regnskab i Forsvarets Sundhedstjeneste, hvor der er underlagt Center for Militær Træning med henblik på træning af Det Militære Landshold, samt brug under Forsvarsmesterskaber og andre militære kapsejladsevents.

Vi er så heldige, at vi har adgang til at bruge dem til undervisning og træning til praktisk prøve til Duelighedsbevis mod at vi i klubben klarer forårsklargøring, løbende tilsyn, klargøring til Forsvarsmesterskaberne og vinteropbevaring.

Vi har i klubben tegnet en ansvarsforsikring på Forsvarets både, som er i vandet og bruges af klubbens medlemmer til undervisning og træning til Duelighedsbevis, idet det forventes, at dem der bruger bådene er medlemmer i klubben.

Når bådene deltager i kapsejladser i regi af Det Militære Landshold, så indhentes en forsikringserklæring hos Center for Militær Træning.
Denne forsikringserklæring dækker for eventuelle skader på andre både.
Forsvaret er selvforsikret, så skader på eget materiel, som ikke dækkes af andre bådes forsikringer, skal der findes penge til på Forsvarsbudgettet.
Hvis dette sker for medlemmer i klubben, som ikke er i besætning, som er i regi af Det Militære Landshold vil det formodentlig blive en auditør sag, hvis båden har fået skader under en kapsejlads og også hvis den får skader under en sejlads, hvor føreren ikke er ansat i Forsvaret eller i en af Forsvarets styrelser. Hvis nogle medlemmer ønsker, at sejle kapsejlads, så skal de indhente tilladelse og Forsikringserklæring ved Center for Militær Træning.

Bådene er tidligere af Forsvaret lånt ud til andre sejlklubber mod at lånende klubber tegnede de nødvendige forsikringer og det kan måske også lade sig gøre for SIF KBH sejlsport.
Vi har undersøgt hvad sådan en forsikring koster og det ligger ikke i et niveau, som bestyrelsen vil betale for at indfri enkelte medlemmers ønske om at sejle kapsejlads og der er stadig nogle juridiske forhold i forhold til Forsvaret, som ikke er afklaret.

Generelt og nyheder Bestyrelse og kontakter Formål og aktiviteter Indmeldelse Vedtægter Historie Udlån af Toulouse og Regulus
Generelt og nyheder Bestyrelse og kontakter Formål og aktiviteter Indmeldelse Vedtægter Historie Udlån af Toulouse og Regulus