Generelt Bestyrelse og kontakter Formål og aktiviteter Indmeldelse Vedtægter Historie Udlån af CHACA Udlån af REGULUS

FORMÅL
CHACA Det er SIF KBH Sejlsportsudvalgs formål, at fremme interessen for sejlsport blandt Søværnets Idrætsforenings medlemmer.
Udover at lære at sejle, er det er også udvalgets formål at dygtiggøre udvalgets medlemmer med henblik på deltagelse i såvel militære som civile sejlsportskonkurrencer.

Formand:
Jens Søgaard
Mail: sogaard.1959@live.dk
Mobil: 2320 7090
Kasserer:
OK Peter Ditmar
Mail: peter.ditmar@gmail.com
Mobil: 8161 9920


SIF KBH sejlsportsudvalgs bankkonto:   Reg nr.: 1551 Kontonr. 0002 517 949      Mobilpay: 56302

MEDLEMSSKAB    Link til indmeldelse
Kontingent SIF: 306,25 kr/år
Særkontingent i sejlklubben 2023: 300 kr/år.

KLUBSEJLADS AFTENER
I sæsonen er der åbent på havnen tirsdage og onsdage fra kl. 1600/1630 til 1930.
Tirsdag og onsdag er klubaftener, hvor f.eks. begyndere kan få undervisning af rutinerede sejlere med henblik på aflæggelse af praktisk prøve til duelighedsbevis i sejlbåd.
Sejlere til klubaftener skal melde sig til en havnevagt på dagen inden kl. 1200.
Anfør venligst den primære bådetype, hvori du ønsker at sejle på dagen
.
Tryk her for at finde  dagens havnevagt og mobilnummer.Find vej til havnen Regler for deltagelse i kapsejladser Aktivitetsplan vinter/forår 2024