SIF Korsør bådelaug/fiskeri

Formand/leder:
Patrick Søgaard Madsen

Næstformand:
Mail: jesper@auscher.dk
Tlf.: 2621 0185


Kasserer
Tommy Knudsgaard
Mail: tommyjensen512@hotmail.com
FIIN: fvt-v-mkf03@mil.dk
Tlf.nr. 2251 5524

Bestyrelsesmedlem
Per Kirk
Bestyrelsesmedlem
Michael Poulsen
Bestyrelsessuppleant
Finn PetersenAktiviteter:
Deltager i Søværnets Idrætsforeningers landsmesterskaber, havture, kystture og søture.
Sportsfiskeriforeningen råder over 1 motorbåd og 1 jolle - SIF KOR - som udlejes efter aftale med formanden.

Regler for lyst- og fritidsfiskeri.
Som hovedregel skal alle lystfisker mellem 18 år og 65 år have et lystfiskertegn.
Lystfiskeri er fiskeri med lette håndredskaber. Der er f.eks. fiskestang, pilk, harpun og rejestrygenet.
Du kan købe lystfiskertegn på www.fisketegn.dk og læse meget mere om regler for arbejdet med udsætning af fisk, fiskepleje og lystfiskeri i folderen" lystfiskere" på samme hjemmeside.

Økonomi:
Særkontingent kr. 200,- pr medlem årligt.
Startgebyr betales for de ture, hvor der er udgifter til fiskekort, havture, færgebilletter m.v.Generalforsamlings referater:
Referat generalforsamling okt 2022