REFERAT FRA SIF KOR BÅDELAUG/FISKERI GENERALFORSAMLING D. 3. OKT
Referat i pdf til udskrift


VALG AF DIRIGENT
Valgt blev Jesper Samming

VALG AF REFERENT
Valgt blev Tommy Knudsgaard.

DAGSORDEN
Dagsorden blev godkendt.

FORMANDENS BERETNING
Formanden beretter at Martha skal ophugges da den er i meget ringe stand.
Der har været god brug af Bette mis.
Der har ikke været de store begivenheder i år da medlemmerne har haft travlt på job i ind og udland.
Formanden håber at den nye bestyrelse laver en masse ture i 2023.

REGNSKABET
Rengskabet blev godkendt

VALG AF NY BESTYRELSE INDKOMNE FORSLAG
Der var ingen indkomne forslag.

EVENTUELT
I.A.B

Med venlig hilsen Den nye bestyrelse i bådlaug/fiskeri