INDMELDELSE

Aktiv idrætsudøver
Indmeldelse som aktiv idrætsudøver i Søværnets Idræts Fællesskab (SIF) skal ske til den enkelte forening, hvori din sport ønskes udøvet.
Kontingent for aktive er 306,25 kr. pr. år.

Du kan hente indmeldelsesblanketten her (WORD fil her)
Blanketten sendes i udfyldt stand til adressen som stemmer over ens med den forening du ønsker at indmeldes i:
   Frederikshavn mailadresse:    frh@sif-idræt.dk
   Korsør mailadresse:                 kor@sif-idræt.dk
   København mailadresse:         kbh@sif-idræt.dk

Efterfølgende vil du modtage praktisk information, bl.a. medlemsbevis med "SIF nummer"
SIF nummeret skal oplyses når/hvis du melder dig ind i et aktivitetsudvalg.
Du kan finde vedtægter for SIF "Bestyrelse og vedtægter" og de fire foreninger Århus, Frederikshavn, Korsør og København på under de respektive link i venstre margen.

KONTINGENT
For ansatte under Forsvarsministeriets område kan kontingentbetalingen ske ved "løntræk".
Ved løntræk vil der på lønsedlen ved lønkode 8680 stå "Kontingent DMI" 25,52 kr. (Hvor de 52 øre indikerer, at det er kontingent til SIF)
Hvis der står et andet beløb end 25,52 Kr. bliver du løntrukket til en anden idrætsforening i Forsvaret, som ikke er medlem af SIF. Hvis du er i tvivl om hvilken forening du betaler til via løntræk, kan du finde det på DMI-hjemmeside via øre-beløbet.

I så fald har du to muligheder.
  1. Hvis du ønsker at bibeholde dit medlemskab af den idrætsforening, som løntrækker på din lønseddel, må du indbetale kontingent til SIF ved bankoverførsel til:
    Reg. nr. 1551   Konto nr. 0005421756
  2. Hvis du ønsker, at dit løntræk skal være til SIF, så kontakt din idrætsforening under SIF (se adresser herunder)
Du kan kun blive løntrukket til en Idrætsforening/klub i Forsvaret.

   Frederikshavn mailadresse:    frh@sif-idræt.dk
   Korsør mailadresse:                 kor@sif-idræt.dk
   København mailadresse:         kbh@sif-idræt.dk

PASSIVT MEDLEMSSKAB
Kontingentet er passive er 100 kr. pr. år.
Indmeldelse som passivt medlem i SIF, hvor du blot ønsker at støtte SIF generelt foretages ved henvendelse til sekretariatet på sekretariat@sif-idræt.dk
Kontingent for passivt medlemskab betales via bankoverførelse til konto:
Reg. nr. 1551   Konto nr. 0005421756