SØVÆRNETS IDRÆTSFÆLLESSKAB BESTYRELSE

Formand:
Klaus Hjorth
Mail: formand@sif-idræt.dk
Mobil: 2071 3757

Næstformand
Formand for SIF Frederikshavn

Kaptajnløjtnant Mia Elise Munkebæk
Mail:1E-ST-OV20@MIL.DK
eller frh@sif-idræt.dk
Tlf. nr. 2619 7805
(kontakt venligst primært på mail,messenger eller WhatsApp)

Kasserer
Formand for SIF København

Kristen Trap
Mail: kristen.trap@gmail.com
Tlf. nr. 9152 2787 (pr.)

Formand for SIF Korsør
Tommy Knudsgaard
Mail: tommyjensen512@hotmail.com
FIIN: fvt-v-mkf03@mil.dk
Tlf.nr. 2251 5524

POSTADRESSE:
Søværnets Idrætsforeningers Sekretariat
A.H. Vedels Plads
1439 København K.
Mail: sekretariatet@sif-idræt.dk


SIF FORMÆND FRA 1972 TIL NU SIF ÆRESMEDLEMMER TILDELINGER AF SIF LEDERPRIS