SIF København Sportsfiskeri

Formand
Carsten Roslund

Kasserer
Henrik Christensen
Tlf.: 25415903 (pr.)
Bestyrelsesmedlem
Anders Nørregaard
Bestyrelsesmedlem
Jørgen Hansen


Aktiviteter:
Sportsfiskerudvalget arrangerer fisketure på Øresund ca. hver 14. dag i sommerhalvåret, herunder specialture efter makrel og fladfisk.
I vinterhalvåret fiskes der efter et noget reduceret program.
Der fiskes efter særlige konkurrenceregler.

Økonomi:
Særkontingent kr. 175,- pr. medlem årligt.
Deltagerne på fisketurene betaler normalt selv ca. 75% af den enkelte turs pris.
Egenbetalingen andrager p.t. kr. 100,- for en sundtur.