SIF Frederikshavn Cykling

Formål
Cyklingafdelings formål er gennem motionscykling (almindelig træning, deltagelse i diverse motionscykelløb og lignende) at dygtiggøre medlemmerne, styrke fællesskabet, herunder kammeratligt samvær samt udbrede interessen for og kendskabet til motionscykling og derved bidrage og styrke idrætten inden for søværnet/forsvaret.

Formand/leder:
Jesper Nielsen
FVT
Mail: sifcykel@gmail.com
Mobil: 4196 2915

Næstformand
Kim B. Olesen
FVT
Kasserer
Peter Parbæk
1.Eskadre Søopmålingen Bygning 9
Mail: sifcykel@gmail.com
Tlf: 4130 9981
Bestyrelsesmedlem
Torben Larsen
FVT
Bestyrelsesmedlem
Kim Christiansen
FVT
Suppleant 1
Viggo Nielsen
Suppleant 2
Jakob T. Petersen
FVT
 
 
 

Træning:
Træning foregår individuelt.
Økonomi
Udvalgskontingent 120 kr

Cykeltøj
Cykeludvalget har egne køredragter, som benyttes i alle arrangementer, hvori klubben deltager.