REFERAT FRA SIF FRH BESTYRELSESMØDE AFHOLDT D. 29. APRIL 2024
Referat i pdf til udskrift

Deltagere: Mia, Thomas, Jesper og Willy
Afbud: Paw, Palle og Pia

1.
 1. Velkomst ved formanden.
 2. Godkendelse af dagsorden.
 3. Endelig godkendelse af referat fra den 6. marts.
 4. Indlæg ved formanden.
 5. Indlæg ved kasserer, lokalt samt fællesskabet.
 6. Emner til drøftelse/opfølgning:
  a. Årsmøde 3.-4. maj 2024. Vedhæftet er dagsorden samt forslag til drøftelser på årsmødet.
  b. Skydeudvalget ansøgning til våbenskab. Ansøgning vedhæftet - beløbet skal dog rettes til 8.500,-
  c. Nyt padeludvalg.
  d. "Reklame for SIF månedstræning".
 7. Eventuelt
1. Velkomst ved formanden.
Mia bød velkommen og håbede at vi får et godt møde.

2. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt.

3. Endelig godkendelse af referat fra den 6. marts.
Referat af møde den 6. marts blev endelig godkendt.

4. Indlæg ved formanden. 5. Indlæg ved kasserer, lokalt samt fællesskabet. 6. Emner til drøftelse/opfølgning:
 1. Årsmøde
  Gennemgang af de fremsendte forslag.
     o Håber der laves en god og fyldig redegørelse vedrørende afviklingen af Århus - Thomas tror på, at eventuel forvirring skyldes en fejl i teksten fra regnskabet.
         Den egentlig afregning burde være forløbet helt efter planen.
     o Vedrørende udvidelse af SIF fællesskabsbestyrelse, ønsker FRH ikke at stemme for.
     o Vedrørende ansøgning om midler til KBH båd, er det FRH opfattelse at når man får et svar så, er det saglig og gennemarbejdet og ikke med følelser.
  Skal huske at have fuldmagt med.
  Vil under eventuelt drøfte muligheden for om alle udvalg/-formænd fremadrettet skal inviteres til årsmødet.
 2. Ansøgning fra skydeudvalg til våbenskab.
  Ansøgningen finpudses og sendes til DMI.
 3. Oprettelse af nyt udvalg - padel. Padeludvalget får bevilget 4.000 kr. til opstart.
  Der sendes en ansøgning til DMI/DIF om midler til at etablere en bane på den ene nuværende tennisbane.
 4. Der arbejdes videre på opfølgning af synliggørelse af SIF FRH udvalgsaktiviteter. Jesper & Mia har den.
7. Eventuelt
Referent Willy