REFERAT AF SIF FRH BUDGETMØDE D. 12 DECEMBER 2023
Referat i pdf til udskrift


Tilstede Mia, Thomas og Willy

DIF Nyhedsbrev:
    Foreningerne i DMI får nemmere og billigere adgang til bankkonto.
    Thomas ser på det.

Budgetfordeling:
    Gennemgik ønskerne fra udvalgene for at finde besparelser så vi når de bevilget 150.000kr. Der var ønsker for 204.000kr.
    Nåede frem til målet, der bliver udmeldt til udvalgene.