REFERAT AF SIF FRH BESTYRELSESMØDE D. 15 FEBRUAR 2024
Referat i pdf til udskrift


Deltog:
Mia, Paw, Willy, Jesper, Thomas
Afbud: Pia og Palle

Dagsorden:

Generalforsamling (19/3) Hædersbevis
Der er indkommet et forslag om hædersbevis (sølvemblem) godkendt af bestyrelsen.
Mia indsender indstillingen til SIF Fællesskab for godkendelse.

Idrætsdagen (12/6)
Alle medlemmer af SIF Frederikshavn vil blive inviteret til idrætsdagen. Følgende udvalg er aktiv i afviklingen aerobic/spinning, løb, cykling samt floorball.

"Reklame for SIF månedstræning"?
Udover at bruge SIF hjemmeside (som ikke bruges af alle) var det måske en ide at lave en Facebookside (må følge med tiden der er jo ikke kun gamle mænd i SIF), hvor alle udvalgene en gang om måneden beskriver, hvad der sker i den kommende måned, vil tage det op på Generalforsamlingen.

Økonomi
Tomas orienterede om revisionen af 2023 årsregnskab. Det blev godkendt.
Desværre har banken ikke overholdt aftalen vedrørende gebyrer, Thomas skal til møde med dem i dag (15/2).
Ellers er regnskabet klar til underskrift af bestyrelsen.

Årsmøde 2024
Forventer at årsmødet bliver den 3.-4. maj, på Sj. Odde. SIF fællesskab
Der er indkaldt til bestyrelsesmøde i uge 9.
Der er en ansøgning fra SIF KBH sejlsport til en ny sejlbåd.

Diverse
Vi venter stadig på en afgørelse vedr. adgangsforholdene på Flådestationen.
Har modtaget en udmeldelse fra et medlem, der føler at SIF ikke gør noget for "ikke aktive medlemmer", vi tage kontakt til et udvalg for at få belyst, hvad der er sket.

Næste møde "frokostmøde" den 6. marts kl. 1130 til 1230.


Willy