REFERAT AF SIF FRH BESTYRELSESMØDE D. 12 DECEMBER 2023
Referat i pdf til udskrift


Ingen fraværende.

1: Velkomst samt godkendelse af referat af den 16. november 2023.
    Referat godkendt.

2: Budget 2024:
    På budgetmødet i fællesudvalget blev man enige om at lave et budget, der kommer ud i balance. Det vil sige, at vi kun får 150.000kr. mod ønsket om 204.000kr.
    Budgetudvalget har fordelt midlerne som bliver udmeldt til udvalgene snarest.
    Hvis udvalgene vil holde de aktiviteter som de har planlagt, må de få flere medlemmer eller forøge egenbetalingen.

3: Ansøgning badminton udvalget:
    Badmintonudvalget har ansøgt om Pickleball materialer, der vil blive opbevaret i badmintons lokale. Pris 2.500kr.
    Ansøgningen blev bevilget.

4: Året 2023 - hvad skal vi fortsætte med i 2024? Hvad skal forbedres i 2024?
    Fortsat frokostmøder og fyraftensmøder.

5: Året 2024 datoer 1. halvår:
    Bestyrelsesmøder
        Den 7. februar, kl. 1130.
        Den 6. marts, kl. 1130.
        Den 19. marts kl. 1700.
    Generalforsamling
        Den 19. marts, kl. 1900.
    DMI Orienterings- og repræsentantskabsmøde
        Den 5. og 6. april
    Standerhejsning
        Tirsdag den 23. april kl. 1615.
    Årsmøde 2024
        Foreslås afholdt den 24. maj.
    Idrætsdag 2024
        Afholdes den 12. juni.
    DIF Nyhedsbrev:
        Bladet Idrætsliv vil blive fremover blive Nyhedsbrevet Idrætsliv online.
        Foreningerne i DMI får nemmere og billigere adgang til bankkonto. Thomas ser på det.

7: Eventuelt
    Indstilling til hædersbevisning Sølvemblem.
    Da DMI bliver økonomisk støttet af Forsvaret, er det et håb, at alle ansatte i Forsvaret, får lige muligheder for at dyrke idræt i arbejdstiden.


Ønsker alle en Glædelig Jul samt Godt Nytår.