ENDELIG DAGSORDEN TIL SIF KBH SEJLKLUBS GENERALFORSAMLING D: 27. FEBRUAR
Indkaldelsen og dagsorden i pdf til udskrift


DAGSORDEN
 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab herunder tildeling af årsbudget
 4. Behandling af indkomne forslag
       Ingen forslag modtaget
 5. Fastsættelse af særkontingent
 6. Valg af formand
       Jens Søgaard (Ej på valg.)
 7. Valg af kasserer
       Jens Peter Ditmar Andersen (På valg).
 8. Valg af bestyrelse og suppleanter
       Bestyrelsesmedlem Egon Persson (Ej på valg)
       Bestyrelsesmedlem Ulf Berring (På valg.) (Villig til genvalg)
       Bestyrelsesmedlem Trine Hainer Madsen (Ej på valg).
       BestyrelsesmedlemPreben Olsen (På valg) (Villig til genvalg)
       Evt suppleant
 9. Valg af kritisk revisor.
 10. Medlemmernes ønsker til sejlbåde i fremtiden.
 11. Gennemgang af aktivitetsplan for forår 2024, herunder plan for klargøring af både.
 12. Eventuelt