INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN
TIRSDAG D. 19. MARTS KL. 1900
Indkaldelsen og dagsorden i pdf til udskrift


Hermed indkaldes til Generalforsamling i SIF KØBENHAVN

TIDSPUNKT
Tirsdag den 19. marts 2024, kl. 1900

STED
Kirkesalen, Nyholm, Holmen (indgang nordlige gavl af Spanteloftsbygningen)

TILMELDING (til traktement ifm. Generalforsamling)
Bestyrelsen vil være vært ved et lettere traktement. Tilmelding nødvendig inden torsdag d. 14. marts 2024 kl. 1200 på mail til: kbh@sif-idræt.dk

DAGSORDEN

        1. Valg af dirigent.

        2. Fremlæggelse af beretning og visioner.

        3. Godkendelse af regnskab.

        4. Behandling af indkomne forslag.

        5. Valg af Formand.
                Kandidater!? Nyvalg, vælges for 2 år

        6. Valg af Kasserer.
                Anker Østrup, Ej på valg

        7. Valg af bestyrelse og suppleanter
                Bestyrelsesmedlem Frank Caspersen, På valg
                Bestyrelsesmedlem Jens Peter Ditmar Andersen, Ej på valg
                Bestyrelsesmedlem Lars Bach Ej på valg
                Bestyrelsessuppleant John Andresen På valg
                Bestyrelsessuppleant Jan N. Vesterhede (ønsker ikke genvalg) På valg

        8. Valg af revisor og revisorsuppleant
                Kritisk revisor Axel Svendsen, På valg
                Kritisk revisor Per Jensen , Ej på valg
                Kritisk revisorsupplant Søren M. Madsen, På valg

        9. Eventuelt

FORSLAG TIL BEHANDLING PÅ GENERALFORSAMLINGEN
Frist for indsendelse af forslag til dagorden pkt.4, er inden tirsdag d. 27. februar kl.1200.
Endelig dagsorden udsendes til udvalgsformænd og offentliggøres ved opslag på hjemmesiden inden tirsdag d. 05. marts 2024 .


Bestyrelsen