INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I SIF FRH SEJLSPORTSUDVALG
TORSDAG D. 7. MARTS KL. 1515
Indkaldelsen og dagsorden i pdf til udskrift


Hermed indkaldes til Generalforsamling i SIF FRH sejlsportsudvalg

TIDSPUNKT
Torsdag den 7. marts 2024, kl. 1515

STED
Flådestation Frederikshavn, Klubhuset på sydkajen

TILMELDING (til traktement ifm. Generalforsamling)
Bestyrelsen vil være vært ved et let måltid, hvorfor tilmelding er ønskelig på telefon 6047 8754 .

DAGSORDEN

        1. Valg af dirigent.

        2. Godkendelse af dagsorden.

        3. Bestyrelsens beretning.

        4. Godkendelse af regnskab.

        5. Indkomme forslag, samt fastsættelse af udvalgskontingent.

        6. Valg til bestyrelse.

                Formand Willy Kristiansen På valg, ønsker ikke genvalg

                Næstformand Jesper Bagge, Ej på valg

                Kasserer Thomas Jensen, Ej på valg

                Bestyrelsessuppleant Ken Norman På valg

                Revisor Viggo Nielsen På valg

        7. Eventuelt

FORSLAG TIL BEHANDLING PÅ GENERALFORSAMLINGEN
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest d. 29. februar).


Alle er meget velkommen, både gamle sejlere, samt alle dem der kunne have et ønske om at komme til at sejle eller ro.

På bestyrelsens vegne
Willy