INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING FREDERIKSHAVN
TIRSDAG D. 19. MARTS KL. 1900
Indkaldelsen og dagsorden i pdf til udskrift


Hermed indkaldes til Generalforsamling i SIF FREDERIKSHAVN

TIDSPUNKT
Tirsdag den 19. marts 2024, kl. 1900

STED
Sergentmessen, Flådestation Frederikshavn

TILMELDING (til traktement ifm. Generalforsamling)
Bestyrelsen vil være vært ved lidt spiseligt og øl/vand.
Tilmelding til Thomas Jensen på telefon +45 4138 3290 eller mail  3E-FRH-TPE02@fiin.dk

DAGSORDEN

        1. Valg af dirigent.

        2. Beretninger fra formanden samt udvalg.

        3. Godkendelse af regnskab.

        4. Orientering om SIF og foreningens budget.

        5. Behandling af indkomne forslag.

        6. Valg af formand:
                Formand Mia Elise Munkebæk På valg, ønsker genvalg

        7. Valg af kasserer
                Kasserer Thomas Jensen Ikke på valg

        8. Valg af bestyrelse og suppleanter:
                a. Næstformand Paw Nielsen Ikke på valg
                b. Bestyrelsesmedlem Willy Kristiansen På valg, ønsker genvalg
                c. Bestyrelsesmedlem Jesper Bagge Ikke på valg
                d. Suppleant Pia Grøndal På valg, ønsker genvalg
                e. Suppleant Palle Pedersen På valg, ønsker genvalg

        9. Valg af revisor og revisorsuppleant:
                a. Revisor Thorkild Carlsen På valg, ønsker genvalg
                b. Revisor Viggo Nielsen Ikke på valg
                c. R-Suppleant Ken Normann På valg, ønsker genvalg

        10. Eventuelt

FORSLAG TIL BEHANDLING PÅ GENERALFORSAMLINGEN
Forslag til behandling skal sendes til formanden senest tirsdag den 5. marts 2024 (1E-ST-OV20@MIL.DK).Vel mødt
Mange hilsner bestyrelsen i SIF Frederikshavn