REFERAT AF SIF FREDERIKSHAVN BESTYRELSESMØDE D. 12. OKTOBER 2023
Referat i pdf til udskrift

Tilstede:
Palle, Paw, Willy, Thomas og Mia.

Dagsorden:
  1. Godkendelse af dagsorden samt godkendelse af referat af den 15. marts 2023.
  2. Orientering ved formand.
  3. Orientering ved kassereren.
  4. SIF Årsmøde den 27. oktober 2023.
  5. SIF FRH Budgetmøde den 24. oktober 2023.
  6. Idrætsdag 2024.
  7. Indlæg øvrige.
  8. Evt.
1. Godkendelse af dagsorden samt godkendelse af referat af den 15. marts 2023. 2. Orientering ved formand. 3 Orientering ved kassereren. 4.SIF Årsmøde den 27. oktober 2023. 5. SIF FRH Budgetmøde den 24. oktober 2023. 6. Idrætsdag 2024. 7. Indlæg øvrige. 8. Evt. Referant: Willy