KONKLUSIONSREFERAT AF SIF KBH GOLDUDVALGS ÅRLIGE GENERALFORSAMLING AFHOLDT D. 12. MAJ 2023


Hermed Konklusionsreferat af SIF KBH Golfudvalgs årlige generalforsamling 12. maj 2023:
 1. 1Det blev besluttet fra 2024 at opkræve et årligt særkontingent kr. 150,- årligt.
  Dette er for at synliggøre overfor Søværnets Idrætsforening, at golfudvalgets medlemmer rent faktisk betaler særkontingent – ud over det sædvanlige match-fee.
  Dette kontingent træder i stedet for det hidtil opkrævede særkontingent for individuelle golf matcher.

 2. Formand (Thomas Grønlund), Kasserer Jens Gall Jørgensen og Morten Saxtorp træder tilbage i godt humør, og ny bestyrelse er:
  • Bo Rasmussen modtog genvalg.
  • Anders Rasmussen overtog posten som formand
  • Jimmy Skelmose overtog som kasserer.
  Begge blev valgt med stor applaus

  Link til SIF KBH golf opdaterede hjemmeside