REFERAT FRA SIF KOR GENERALFORSAMLING D. 16. MARTS 2023
Referat i pdf til udskrift


1. VALG AF DIRIGENT OG REFERENT
Dirigent: Carsten Morgen
Referent: Jeppe Nielsen

2. FORMANDENS BERETNING
Formanden beklager meget, at han først har indkaldt til generalforsamling d 2023.02.07 - der står i vedtægterne at det skal være inden 2023.02.01.

Der har været for store forventninger til udbetaling af tilskud for 2023. SIF bestyrelse har besluttet at underskuddet i hovedkassen ikke må være mere end 50.000kr. SIF formand og kassérer fik tilrettet budgettet for 2023. Det skete ved at sætte udvalgskontingentet op til 200kr/årligt for dem der modtager mere end 5000kr/årligt i tilskud og 100kr for dem der får under 5.000kr.

Fiskeri/bådlaug har ansøgt om 100000 kr. til en ny båd da den tidligere båd Martha er gået på pension grundet alderdom.
Ansøgningen vil blive taget op på næste hovedbestyrelsesmøde i SIF.

Vi har oprettet et faldskærmsudvalg efter ønske fra medarbejdere i Kongsøre.
Det glæder vi os til at høre mere om senere på året.
De skal være medlem af en forening under DMI for at deltage i deres stævner - Så nu stiller de op for søværnet.

Der har generelt været problemer med afholdelse af generalforsamlinger.
Det eneste udvalg formanden har modtaget referat fra er Bådelaug/fiskeri - Det skal der strammes op på!

3. REGNSKABER
Godkendt - gøres opmærksom på at alle boner skal vedhæftes og stemme overens med budgettet.
Ellers ingen kommentarer.

4. INDKOMNE FORSLAG
Der var ingen indkomne forslag.

5. BERETNINGER FRA UDVALGENE
Bådlaug / fiskeri:
Der har ikke været meget aktivitet i Bådelaug/fiskeri men det håber vi der kommer i år. Der har dog været lavet vedligehold af "Bette mis" og der har været lidt udlejning af båden.

Golf:
Der har været spillet golf. Der har været en weekendtur og så blev juletuneringen desværre aflyst, grundet dårligt vejr.

Flugtskydninger:
Gert har muligvis et par nye medlemmer i kikkerten.
Der har generelt været en del skydninger.
Bl.a. to sammenskydninger også det årlige DMI stævne, hvor det blev til nogle første og anden pladser, samt sejr i holdkonkurrencen og en sejr til Gert i "Første 25 lerduer".

6. VALG TIL BESTYRELSE
Formand Tommy Knudsgaard blev genvalgt.
Bestyrelsesmedlem Carsten Morgen blev genvalgt.

7. EVENTUELT
Intet til eventuelt


Generalforsamlingen bliver afsluttet på Cafe Laguna.