REFERAT FRA SIF FRH GENERALFORSAMLING D. 28. MARTS 2023
Referat i pdf til udskrift


Til stede 34 delegerede

1. VALG AF DIRIGENT
Bent Raabjerg blev valgt som dirigent og konstaterede at mødet var lovligt og beslutningsdygtig.


2. BERETNING FRA FORMANDEN OG UDVALG

Formanden
"Kære alle 2022 viste sig at være et lykkebringende år på flere måder; først og fremmest blev det et år, der på mange måder kom til at ligne dem, vi kendte fra tiden før COVID-19.
Da vi var samlet her sidste år, vidste vi ikke helt, hvad der ventede os forude, og derudover var 2022 et glædeligt jubilæums år. Vi kunne fejre Søværnets Idrætsforenings 50 års jubilæum - og det gjorde vi her i Frederikshavn.

Den 1. januar 1972 blev de tre eksisterende idrætsforeninger i Søværnet fusioneret til Søværnets Idrætsforening, nogenlunde som vi kender det i dag.
Formålet lød på:
"at fremme interessen for den frivillige idræt inden for Forsvaret ved idrætsvirke og social virke, at skabe udfordring og fællesskab for medlemmer samt kunne arrangere idrætskonkurrencer". Selv samme formål gør sig gældende i dag

De fleste af jer, der sidder her i dag, var også med til at fejre SIF jubilæum. Vi havde desværre ikke fået arrangeret en fælles fejring med de andre foreninger i Søværnet, men det skulle ikke forhindre os i at fejre en festlig dag her i Nordjylland.
Dagen blev fejret sammen med Flådestationens idrætsdag - mere end 250 medarbejder plus SIF medlemmer var samlet hele formiddagen den 15. september i strålende solskin.
De fleste udvalg deltog med aktiviteter for alle fremmødte. Der blev blandt andet løbet, cyklet, bowlet, slået med køller og meget andet.
Vores mål og ønske for dagen var både at vise SIF Frederikshavn frem, få flere medlemmer og have en dejlig dag SAMMEN.
Alle tre dele var yderst vellykket. Vi har fået godt 15 helt nye medlemmer i SIF.

Ud over fejringen om dagen, mødtes vi igen om aften til en hyggelig middag med masser af tid og plads til at fortælle om tiden dengang og i dag.
Tusinde tak.
Dagen havde på ingen måde kunne lade sig gøre, uden jeres bidrag og deltagelse. Det gælder både i afviklingen af idrætsdagen, men i lige så høj grad i deltagelsen af middagen om aften. Tak!
Når I går hjem i dag, vil jeg gerne give jer SIF jubilæumsfolder med på vejen. De udvalg, der er repræsenteret anmodes om at tage med til hele udvalget.

Garnisonskommandanten har efterfølgende meldt tilbage, at det var en fantastisk dag og at der kun er kommet positive tilkendegivelser fra alle deltagende myndigheder. Derfor havde han også et ønske om, at vi ville gøre det hele igen i 2023.
Til det sagde jeg længe før jul, at så ønskede jeg, at vi så tidligt som muligt kunne få en dato meldt ud.
Det har endnu ikke været tilfældet og jeg har derfor meddelt, at SIF ikke kan støtte med et lignende arrangement på denne side af sommerferien.
Det undersøges lige nu, hvorvidt vi eventuelt kan bidrage i en anden konstellation, bestående af løb, cykling, gang og floorball. Jeg melder ud, når der bliver brug for jeres assistance.

Riget fattes penge, det samme gælder SIF, og der er derfor blevet skåret ekstra ind til benet i budgettet for 2023.
Processen med budgettet har ikke været helt som vi ønskede os, men forhåbentlig kan det kun blive bedre og vi vil gøre vores til, at det forløber bedre til næste år.

Sidste år måtte jeg berette, at der var blevet stillet spørgsmål til vores vedtægter, og at Forsvarets Etablissements Styrelse (FES) ikke var tilfredse.
Det brugte vi en del af foråret 2022 på. Dog uden at nå frem til en løsning.
Dialogen med FES var desværre ikke let.
Det resulterede i, at jeg bad DMI om hjælp til at løfte sagen ved FES, da det var et spørgsmål, der rent faktisk kunne komme til at ramme ikke bare SIF i Frederikshavn, men alle idrætsforeninger, der anvender garnisoner rundt i hele landet.
Jeg har ikke hørt fra dem, og det ser jeg indtil videre som noget positivt.

Derfor fortsætter vi 2023 som hidtil og alle inviteres til standerhejsning tirsdag den 25. april kl. 1615 ved klubhuset.

Den 28.-29. april deltager bestyrelsen i SIF årsmøde på Sjællands Odde.

Nordisk Kadetstævne afvikles til sommer i Frederikshavn, men efter dialog med Søværnets Officersskole forventes det ikke at involvere SIF, som tidligere.

Med det sagt vil jeg give ordet til de enkelte udvalg.

Aerobic/Spinning
2022 blev et godt år i Aerobic/Spinning afdelingen.
Efter et par år med Corona-nedlukning og begrænset adgang til kondirummene blev tingene igen normaliseret i løbet af februar. Pårørende og seniorerne fik igen adgang, så de kunne deltage i aktiviteterne.
Mange af disse udøvere vendte tilbage og deltog i både gymnastik og spinning. Andre af de tidligere udøvere har fundet nye aktiviteter, men så har nye deltagere heldigvis fundet vej til kondirummene, og det er dejligt.
Så mange nye, at der nu er venteliste til spinning.
I kondirummet er der dog plads til yderligere deltagere.

Vi holdt i foråret en afslutning på restaurant NerD. Julehygge blev holdt på Moby Dick.
Jeg vil slutte med at sige tak for et godt år og god entusiasme til udøverne.

Bowling
Fin opstart efter corona. Fast træning hver anden torsdag.
I 2. halvår ingen SIF-deltagelse i forbundskampe (ingen fælleshold med Star&Strike).
Dog er Bent stadig reserve på holdet, som" privat" (egenbetaling).

Til næste sæson vil vi undersøge muligheder for deltagelse i halturnering.

Vi deltog i SIF 50 års jubilæum. Havde lånt en mobilbane fra forbundet, vejret var med os og vi havde en fantastisk dag og aften.
Desværre har det ikke givet nye medlemmer, selvom der var flere positive tilkendegivelser til arrangementet.

Ved årsskiftet har vi fået nyt medlem.
Desværre har vi også et medlem, der er langtidssyg på den måde er der ingen ændring i medlemstallet, men vi tarī stadig kegler.

Badminton
I 2022 har der igen været muligt at spille badminton, Corona er forsat en del af livet, men med vaccinationer, kan vi heldigvis igen mødes og ikke mindst, spille badminton.

Vi har i 2022 fået repareret vores boldskab, så nu kan bolde få den rette fugtighed.

Der blev i 2022 afviklet DMI i Frederikshavn, hvor Marianne, Karl og Morten deltog, alle tre modtog medaljer.
Det blev dog ikke til Rådhuspandekager i denne omgang, men flot af jer, og et stort tillykke herfra.
Der var også et løfte om, at der ville blive kigget på at civilister i fremtiden kan få fri til DMI, men vi har ikke hørt mere til dette.

I klubben blev det til mange hyggelige timer og et medlemstal på 32.

Der blev afviklet påsketurnering med efterfølgende påske frokost, hvor Karen bidrog med flere dejlige snapse.
Vi fik ligeledes afviklet juleturnering, hvor nettet var dækket til og sat skævt op, hvilket betød at der blev udført mange alternative servere.
Julefrokosten var traditionen tro på Cafe Feen, hvor Charlotte tog imod. Bente og Kenn stod for underholdningen, der var ikke mindre en to opgaver, først var der på alm. viden og efterfølgende blev vi forkælet med musikbanko.
Virkelig underholdende, tak for det.
Tak for fremmødet til alle medlemmerne og opbakning fra deres familier.

Floorball
Endnu et år er gået og sikke et år.
Masse af nye medlemmer er strømmet til, tror til tider at vores kassere har været lidt svedt.
15-20 nye medlemmer er det blevet til og det jo virkeligt flot. Det er jo virkelig i den ånd at SIF er skabt.

Året har desværre ikke budt på så mange kampe væk fra hallen, men derimod er der blevet spillet praktisk talt alle fredage minus et par stykker. Det er virkelig flot.

Vi har dog haft nogle enkelt arrangementer.
SIF floorballs vækst har været en lille eye opener for bestyrelsen.
Vi har haft svært ved at få registreret alle de nye medlemmer, samt fået budt dem ordentlig velkommen. Dette håber vi på at få rettet op i den kommende sæson.
Bestyrelsen har allerede taget det først initiativer, med indkøb ny velkomstpakker til nye medlemmer.
Derudover at der blevet lavet en velkomstbrev, som beskriver lidt om selve SIF Floorball FRH, indmeldelse, samt hvor man bliver indmeldt i DMIF.

Desværre blev vores firmaturnering aflyst i Sæby igen.
Vi håber at Sæby floorball snart finder en løsning, så vi kan komme ud og spille ved dem og vi håber, at når datoen er sat, at I er klar til at tilmelde jeg.

Vi satser på at være klar til Flådestationen idrætsdag igen, med et endnu større arrangement end 2022, det bliver vildt (håber vi).
Bestyrelsen for SIF Floorball FRH og medlemmer takker for en 2022 og ser frem til 2023.

Cykling
Det ser ud til at vi er kommet på den anden siden af COVID og tingene er blevet så normale, som de nu kan.
D. 1 APR 22 havde vi standerhejsning, vi fik puttet luft i slangen og cyklet en tur i oplandet. Efter en rulletur i oplandet, fik vi lidt at spise.

Vi afholdt nogle af Peters pølse cup i 2022, det har været hyggeligt med en pause ude i naturen, hvor vi har haft en snak på tværs af cykle typer, med pølser og drikke.

Vi afholdte klubmesterskaber og standernedhaling sammen d. 9. SEP 22. MTB og racerne tog ud i oplandet og kørte på nogle forudbestemte ruter i Frederikshavn, for at finde klubmesteren og det blev gjort (formanden var udsendt).

Klubmeterskaber 2022: Vi spiste pølser og drak lidt væske i bygning 9 på flådestationen.

Vores weekendtur var planlagt til 29-30 APR 22, men grundet COVID-19 flyttede vi den til efteråret.
Efter lidt plageri fra MTB gruppen bookede vi en hel weekend i Silkeborg, på vandrehjemmet.
Der var fem medlemmer der tilmeldte sig og vi drog afsted mod Silkeborg. Vi var fremme sendt fredag, så det blev til lidt hygge og snak.
Lørdag efter morgenmaden, gjorde vi klar og tur ud i naturen på vores kære.
Efter en hel del af ruten var tilbagelagt, begyndte klynkeriet i gruppen og med lidt fælles hjælp, fandt vi hjem igen.
Aften gik med god mad og snak. Det var fem racer.

I året 2023 planlægger vi på at afholde pølsecupper igen i år.
Mød frisk op også bare for at spise pølsen og få en snakken. Vi prøver at ende på FLSFRH byg 9 og grille der.
Kasseren var til budgetmøde (formanden var på tjenesterejse) med SIF FRH og fremlagde vores ønske om tilskud.
Vi fik skåret 37% af vores budget.
Set i det lys skal der spares lidt, det vil blandet andet kunne ses i tilskuddet ved handler, lidt mere brugerbetaling ved weekenden turen.

I dette øjeblik har vi 32 betalende medlemmer, det er flere end sidste år og der plejer at komme 5-7 flere til.

Vores klubmesterskab og standernedhaling i år, er planlagt til at løbe af staben d. 22 SEP 23.
Vi cykler en tur og spiser lidt bagefter, så vi slutter året, i klubbens ånd.

Bestyrelsen har besluttet, at der vil blive givet 100 % støtte til startgebyret ved vores klubmesterskab og DMIs Landsmesterskaber.
Derudover ydes der et tilskud på 100 kroner til to løb efter eget ønske. Der køres i vores klubtøj.

Der har været et ønske om at få nye klubtrøjer, med et andet designet og farver, ingen kører i hvid mere.
Vi har brugt lidt tid på at designe en ny trøje og der er sendt til producent, det har ikke været muligt at få en prøve hjem endnu.
Håber vi snart har en prøve hjemme og kan få lavet til alle.

De af vores medlemmer som er en del af bestyrelsen og som er på valg i år, har alle stillet deres sparsomme fritid til rådighed igen og genopstiller.
Hermed afslutning på bestyrelsens beretning, Jesper Nielsen.

Golf
Formand Ulla Nilsson aflagde beretning. Her nævnte hun kort de events, GOLF havde deltaget i, i det forgangne år. Afslutning på beretning, fra formand Ulla Nilsson.

Jagt
Sidste år var vi et par kolleger der snakkede om at det egentlig var mærkeligt, at der ikke var et jagtudvalg på Flådestationen.
Vi vidste at der var mange jægere bare i de civile rækker, så for at skabe en mulighed for erfaringsudveksling og bare generel snak om jagt, talte vi om at starte et jagtudvalg.

Da det var mig (Henrik Kofod) der startede ideen, måtte jeg jo påtage mig jobbet som formand.
Så gik der en tid med at gå rundt og høre kolleger, om de synes det var en god ide, og fortælle dem hvad ambitionerne var med udvalget.
De fleste var helt med på, at der da skulle være et udvalg, men de var ikke meget for at tage en post i bestyrelsen. Heldigvis var der nogle der gerne ville tage en post.

Så torsdag den 6. oktober havde vi stiftende generalforsamling.
Der blev valgt en bestyrelse med formand, kasser og tre bestyrelses medlemmer.
Siden holdt vi vores første ordinære generalforsamling, hvor der også blev valgt suppleanter og revisor med suppleant.
Siden fulgte tiden med at få oprettet en konto, det blev lidt langtrukket da kassereren i SIF, Thomas var udsendt i en periode.
Nu er det imidlertid på plads, og der er skrevet til medlemmerne, at det er tid til indbetaling af kontingent, så må vi se hvor mange det ender med at vi bliver.
Der har været ca. 25 der sagde de ville være med.

Vi har også startet en Facebook gruppe, det vil sige Klaus Jensen startede gruppen, da der ikke var andre, der vidste hvordan det skulle gøres, tak for det.
Meningen med gruppen er at man her kan formidle arrangementer, men at man også medlemmerne imellem kan høre om der er nogen der vil med på enten jagt eller skydebane.
Der var en del der gerne ville mere på skydebane, men tit ikke havde en makker. Det er jo sjovere når man er flere, så det håber vi bliver realiseret. Vi arrangerer i hvert fald et par skydninger med haglgevær senere i år.

Den første skydning havde vi i lørdags d. 25 på Sindal skydebane.
Her var der mulighed for at indskyde jagtriflen inden starten på bukkejagten, som jo i jægerkredse er en helligdag. Det er den 16 maj, så der skal i ikke arrangere noget fra morgenstunden af. Der kommer nok ingen jægere før op af formiddagen.
Vi var 6 der havde en god formiddag, hvor snakken gik lystigt og riflerne blev indskudt på bedste vis.
Der blev også tid til lidt løwn-historier, så der blev grint en del.

Jeg synes vi er kommet godt fra start og glæder mig til at prøve at realisere nogle af de mange gode ideer, der er kommet om fremtidige aktiviteter.
Dette var ordene fra mig. Henrik Kofod, formand.

Løb/svømning
Vi er ni medlemmer.
Vi har haft deltager i de her løb: Samariakløften walk, Mallorca triatlon, Skagen marathon, Aalborg halvmaraton, Nytårsløb, Læsø Løb Coast to coast, DHL, Svømning.

Petanque
Formandens beretning for året 2022: Jeg vil indlede mim beretning lidt anderledes end tidligere år.
Vores økonomi har jo været for nedadgående over årene i takt med at medlemstallet er faldet fra 36 til nu 20 medlemmer.
Aktivitetsniveauet er så tilpasset økonomien eller økonomien har tilpasset sig aktivitetsniveauet, alt afhængig af hvilke øjne der ser.
Birgit vil give nærmere detaljer under regnskabsaflæggelsen.

Vores sæson var derfor arrangeret således at det hele begyndte med en god arbejdsdag i april, hvor det hele blev klargjort til sæsonstart.
Derefter var der petanque som sædvanlig hver tirsdag fra kl. 17 med medbragt mad til grillen og hyggeligt samvær.

Som noget nyt var grillpetanque og klubmesterskaber slået sammen så mødetid var kl. 1200 tirsdag, hvor det så var mulighed for at spise frokost sammen i cafeteriet inden turneringen gik i gang og afsluttedes med grill og hyggeligt samvær.
Man må sige, at det var en succes, som derfor er på programmet for sæson 23.
Per vandt over Johnny hos mændene og Margot vandt over Britta hos kvinderne. Tillykke til dem.
Vi nåede desværre ikke i mål i double, der manglede dog kun 1 kamp. Måske kunne vi afvikle den lidt forsinket.

En af højdepunkterne i sæsonen var afviklingen af SIF 50 års jubilæum, hvor SIF og garnisonskommandanten havde arrangeret en idrætsdag for hele garnisonen.
Det var en vældig succes og jeg vil gerne takke petanqueklubbens medlemmer for et godt engagement.
De mange hold der kom forbi petanquebanen fik en virkelig god oplevelse.

Et andet højdepunkt var vores Tordenskioldturnering og juleafslutningsfest i Lanternen, der virkelig giver gode rammer for sådan et arrangement.
En stor tak til bestyrelsen for et godt samarbejde i sæsonen med håbet om endnu en dejlig oplevelsesrig sæson på petanquebanerne og vores hyggelige grillsted.
Johnny Gajhede formand

Sejlsport
Det er let at aflægge bestyrelsens beretning. Det der jo ikke sket noget særlig.
Og dog!!! Vi fik flagstang med spil gjort klar til standerhejsning d. 19. april.
Bådene kom i vandet.
Vi deltog i idrætsdagen / SIF 50 års jubilæet, hvor vi fik fremvist materiale samt fortalt om sejlsporten i FRH, hvilket vi håber, vil give nogle flere sejlere.

Vi har jo en andel i SIF POLARIS.
Den har været i vandet hele sommeren og den er også blevet brugt en del. For øjeblikket står POLARIS på land, hvor den vil bliver klargjort til sæsonen.
Standeren kom ned den 27. oktober ved en lille ceremoni.

Vedrørende økonomien.
Vi har i lighed med andre år indsendt budgetønsker for 2023. vi er blevet tildelt 6300kr.
Det håber/regner vi med kan dække udgifterne. Sammen med udvalgs kontingent, som blev forhøjet til 200kr.

Fremtiden
Vi vil forsøge at lave en arbejdslørdag, hvor bådene klargøres for sæsonen.
Årets standerhejsning bliver d. 25. april. kl 1615.
Vi må se om der er nogle der vil sejle kapsejlads. Så vil vi tilmelde folkebåden til onsdagssejladserne.

Skydning
Året 2022 har igen været et meget aktivt år for skydning.
På vores ugentlig skydedage har der igennem året været utroligt flot fremmøde fra udvalget medlemmer.
Dermed efterlever udvalget SIF skyd FRH formålet med at fremme interessen for den frivillige skydeidræt og værne om det fantastiske fællesskab vi har i udvalget.

Udvalgets kasserer Jørgen Haagen Jensen har igennem 2022 trukket det store læs, da jeg som formand har haft svært ved at få den daglige tjeneste og privatlivet til at gå op i en højere enhed.
Jeg har været utrolig taknemlig for Jørgens indsats hele året igennem "stor tak til Jørgen".

Sportsfiskeri
Tak for fremmødet, her til vores udvalgsgeneralforsamling, i SIF sports?skerafdelingen.
Så er vi ved at være klar til endnu et år, med masser af hyggeligt samvær og selvfølgelig det vigtige ?ex i stangen, med nye personlige rekorder, eller bare nye arter.

Først et hurtigt tilbageblik på 2022, hvor vi havde adskillige arrangementer, og et år hvor vi fik en fin tilgang af nye medlemmer.
Inden jeg slutter 2022 af, skal jeg også nævne at det desværre også var året, hvor vi måtte sige farvel til en vellidt fiskemakker, da Knud Iver Svensen, gik bort den 30 juli.

Nu står vi foran et forhåbentligt fiskerigt 2023 og nye arrangementer i godt selskab.
Det er også i år, vi skal en tur til Norge igen. Denne gang i Mandalselven, den 8-11. juni.
Vi vil også gerne have startet klubaftenerne op igen, og håber der er opbakning til lidt hygge, plads til ?uebinderi og oprydning i grejkassen.

Som et nyt tiltag vil vi også oprette os i Facebook, hvor vi kan styre kontingent og tilmeldinger til arrangementer.
Her vil der være bindende betaling ved tilmelding, som ved mange andre tilmeldinger på nettet.

Den aktive del af året starter vi med klargøringen af vores både den 11. april.
Hvis der kommer samme antal som sidste år, er bådene hurtigt klar til at komme i vandet.

Vores halvårs program er lagt ud, så det er muligt at planlægge dagene, og komme med ud i den friske luft.

Ski
Vi har købt grej så vi kan vokse og klargøre ski.
Der blev efterfølgende afholdt en skivokse eftermiddag/aften hvor klubben var vært med lidt chips, øl og vand.

Den årlige skitur blev afviklet sidst i januar denne gang til Tjekkiet 5 dages tur og 3 dage på ski.
Vi var 16 mand afsted (i bus) og alle var enige om at det var en fantastisk tur.
Der blev efterfølgende på SKI generalforsamling aftalt, at vi arbejder frem mod noget lignende.
På generalforsamlingen blev det besluttet at nedsætte kontingentet til 100kr pr år.

Beretningerne blev godkendt


3. GODKENDELSE AF REGNSKAB.
Thomas gennemgik regnskabet.
Indtægter på 336.376kr og udgifter på 329.565kr så det er jo ikke en lille bolsjebutik.
Gebyrer er stadig stort, dog reduceret fra 8.700kr i 2021 til 4.580kr i 2022 godt gået Thomas.


4. ORIENTERING OM SIF OG FORENINGENS BUDGET
Da SIF Århus er nedlagt har vi fremsendt forslag til årsmødet om, at alle medlemmer i Jylland er hjemmehørende i Frederikshavn, samt at DMI får besked om dette.

Orientering om forløbet af budgetforhandlingerne.

Til DMI repræsentantskab blev det vedtaget at kontingentet til DMI skal forhøjes med 10kr pr. år, også noget vi skal tage højde for i fremtiden.


5. BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG
Der var ingen forslag.


6. VALG AF FORMAND
Formand Mia Elise Munkebæk, Ikke på valg
Valgt til 2024


7. VALG AF KASSERER
Kasserer Thomas Jensen, På valg, ønsker genvalg
Genvalgt til 2025


8. VALG AF BESTYRELSE OG SUPPLEANTER
 1. Næstformand Paw Nielsen På valg, ønsker genvalg
  Genvalgt til 2025
 2. Bestyrelsesmedlem Willy Kristiansen Ikke på valg
  Valgt til 2024
 3. Bestyrelsesmedlem Jesper Bagge På valg, ønsker genvalg
  Genvalgt til 2025
 4. Suppleant Pia Grøndal På valg, ønsker genvalg
  Genvalgt til 2024
 5. Suppleant Palle Pedersen På valg, ønsker genvalg
  Genvalgt til 2024
9. VALG AF REVISOR OG REVISORSUPPLEANT
 1. Revisor Thorkild Carlsen Ikke på valg
  Valgt til 2024
 2. Revisor Viggo Nielsen På valg, ønsker genvalg
  Genvalgt til 2025
 3. R-Suppleant Ken Normann På valg, ønsker genvalg
  Genvalgt til 2024
10. EVENTUELT
Jonny Gajhede:
Plankeværk ved petanque banen er dårlig hvordan løses det??
Thomas og Jesper undersøger muligheder.

Under eventuelt overrakte formanden først på vegne af Danmarks Idrætsforbunds Soldaterprojekt og Dansk Militær Idræt et sponsorat på 2.000kr til Peter for hans store indsats med Safe Zone projektet i Frederikshavn Svømmehal. (se overrækkelsen her)

Herefter var der overrækkelse af SIF sølvemblem til Palle Pedersen (se overrækkelsen her)

                    


Stor applaus og tillykke til dem begge fra salen.

Willy
Opfordrer til at udvalgene bruger SIF hjemmeside når man indkalder til f.eks. Generalforsamling mm. således at alle kan se, at der sker noget her i Frederikshavn.

Dirigenten takkede for god ro og orden, og formanden overrakte 2 fl. Vin som tak for arbejdet som dirigent og takkede alle for fremmødet.

Efter generalforsamlingen var der byg selv smørrebrød.