STANDERNE ER HEJST I SIF KBH SEJLKLUB


På en dejlig solskinsstund tirsdag d. 28. marts havde omkring 30-32 medlemmer af sejlklubben tid til at runde sejlklubben for at deltage i standerhejsningen.

Formanden Jens holdt tale med følgende i uddrag: Efter talen tog delegationschefen for Det Militære Landshold i sejlsport KK Stig Kastberg ordet og sagde at formanden havde jo været det hele igennem, men han ville da takke medlemmerne for klargøring og vedligeholdelse af bådene, samt at sejlklubben bidrog til afholdelse af Forsvarsmesterskaberne i sejlsport.

Til sidst tog kassereren Peter Ditmar ordet og anmodede medlemmerne til at melde sig til Forsvarsmesterskaberne for dem som var berettiget til deltagelsen, men også andre medlemmer til at melde sig som officials og hjælpere, da der altid var behov for hjælp til afholde Forsvarsmesterskaberne i sejlsport.

Herefter beordrede formanden standerne hejst. Egon og Allan stod fro det praktiske.
Seancen afsluttedes med trefoldigt hurra for SIF, hvorefter der blev serveret det traditionelle traktement bestående af pølser og drikkelse.

SEJLERSÆSONEN KAN STARTE
(men måske afventes lidt varmere vejr før de fleste søger en tur på vandet)