REFERAT SIF FRH BESTYRELSESMØDE D. 15. MARTS
Referat i pdf til udskrift (åbner i ny fane)


NYT FRA FORMANDEN / ØVRIGE ORIENTERING BUDGET 2023 DMI O- OG R-MØDE GENERALFORSAMLING
ÅRSMØDE

DATO FOR STANDERHEJSNING
IDRÆTSDAG
EVENTUELT
.