BESLUTNINGSREFERAT SIF KBH SKYDNINGS GENERALFORSAMLING D. 25 FEB 2023
Referat i pdf til udskrift (åbner i ny fane)


Generalforsamlingen/udvalgsmødet blev afholdt lørdag d. 25. februar 2023 kl. 1400 på skydebanen på Nyholm
Formanden bød velkommen og gik derefter til pkt. 1 på dagsorden.

VALG AF DIRIGENT
Kristen Trap (KT) var bestyrelsens forslag til dirigent.
Da der ikke var andre forslag, blev KT valgt. KT konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varsiet og at der var 11 stemmeberettigede mødt op

AFLÆGGELSE AF BERETNING OG VISIONER VED FORMANDEN
Formanden aflagde beretning (Se bilag) og efter en kort debat blev den enstemmigt vedtaget
Bilag: Aflæggelse af beretning og visioner ved formanden (åbner i ny fane)

BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG
Bestyrelsen havde et forslag til ændring af vedtægterne.

$5 SIF KBH SKUD ledelse:
Nuværende tekst: a. Udvalgsgeneralforsamlingen vælger en bestyrelse. Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og op til fem bestyrelsesmedlemmer. Derudover vælges en kritisk revisor

Ændres til: a. Udvalgsgeneralforsamlingen vælger en bestyrelse. Bestyrelsen består af en formand, en kasser og tre bestyrelsesmedlemmer. Derudover vælges en kritisk revisor. Alle valg er for to år.

Begrundelse:
SIF KBH skydning har hidtil klaret sig med en bestyrelse på fem personer, hvilket siden oprettelsen har vist sig at være tilstrækkelig, der er derfor ingen grund til at udvide bestyrelsen med op til to ekstra medlemmer, jo flere der er, jo sværere er det at få bestyrelsesmøder med en fuldtallig bestyrelse.

Dirigenten meddelte at forslaget ikke havde nogen idrætspolitisk betydning ud over at det ikke mere følger SIF KBH vedtægter og at der er taget højde for hvem der er på valg hvornår (Hvert andet år) længere nede i 5.

Efter debat om emne, blev vedtægtsændringsforslaget vedtaget med mere end 2/3 flertal.

VALG
Formand Ken Nielsen er ikke på valg.
Kasserer: Henning Grevelund er på valg og modtog ikke genvalg. Niels Veksø ønskede at stille op og blev valgt enstemmigt.
Bestyrelse: Hans Nielsen og Arne Karsberg var ikke på valg.
John Jensen var på valg og modtog genvalg.
Derudover stillede Kristian Johansen op. Efter en debat omkring Kristians motivering for at opstille til bestyrelsen, blev Kristian valgt med 6 stemmer. 2 stemte for John og 3 undlod at stemme.
Da nuværende kritisk revisor Niels Veksø var valgt til ny kasserer, stillede Henning Grevelund op og blev valgt enstemmigt.

EVENTUELT
Efter en livlig debat afsluttede dirigenten generalforsamlingen og gav ordet til formanden for en afsluttende bemærkning.


Kristen Trap
Dirigent