BESLUTNINGSREFERAT SIF KBH SKYDNINGS EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING D. 11 JAN 2023
Referat i pdf til udskrift (åbner i ny fane)


Formanden bød velkommen og gik straks over til pkt. 1 valg af dirigent

Kriston Trap blev vagt som dirigent og konstaterede, og at var 6 stemmeberettigede og at indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling var indkaldt inden for tidsfristen.
Enig forsamling.

SIF KBH SKU formand fremiagde forslag til vedtægtsændringer, som efter debat blev vedtaget enstemmigt.

SIF KRH SKU formand fremlagde forslag om forhøjelse af SIF KRH SKU aktivitetskontingent til 250 kr. fra 2023, som efter debat blev vedtaget enstemmigt.

Der var en seriøs debat under eventuelt hvorefter dirigenten afsluttede den ekstraordinære generalforsamling.


Kristen Trap
Dirigent