REFERAT SIF KBH SEJLKLUBS GENERALFORSAMLING 28 FEB 2023
Referat i pdf til udskrift


20 af sejlklubbens medlemmer var mødt op til sejlklubbens Generalforsamling i Bræddehytten på Nyholm tirsdag d. 28. februar.
Desuden deltog Formanden for SIF KBH Kristen Trap som gæst.

DAGSORDEN (Iht. vedtægter)

1. Valg af dirigent
Egon Persson blev valgt som dirigent.

2. Formandens beretning
Formanden nævnte:
Beretningen blev godkendt med akklamation.

3. Regnskab herunder tildeling af årsbudget
Regnskabet for 2022 blev godkendt, og budgettet for 2023 blev fremlagt.

4. Behandling af indkomne forslag.
Justering af vedtægter
Nye vedtægter blev gennemgået med motivation og efter nogle enkelte spørgsmål blev de nye vedtægter enstemmigt godkendt

5. Fastsættelse af særkontingent.
Kr. 300,- pr. person pr. år blev vedtaget.

6. Valg af bestyrelse og suppleanter: " 7. Eventuelt Efter generalforsamling blev der serveret et mindre traktement, hvorunder den kommende sejlsæsonen blev diskuret mellem medlemmerne.