SIF FÆLLESSKAB INDKALDER TIL ÅRSMØDE 2023
Indkaldelse i pdf til udskrift

Ref.: Søværnets Idræts Fællesskab vedtægter af 2020.
Jf. ref. indkaldes hermed til Søværnets Idræts Fællesskab årsmøde

STED
Søværnets Skole,
Center for Våben,
Sjællands Odde.

TIDSPUNKT
Fredag d. 28. april 2023 kl. 1600

DELTAGERE
Deltagere er Repræsentanter for de tre idrætsforninger: SIF Frederiksghavn, SIF Korsør og SIF København.
Desuden har bestyrelsen inviteret SIF æresmedlemmer samt revisorer mm.

TILMELDING
Senest 26. marts 2023

DAGSORDEN
  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Godkendelse af SIF regnskab
  4. Fremlæggelse af budget samt fastsættelse af kontingenter
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af formand
  7. Valg af revisorer og revisorsuppleant
  8. Eventuelt
FORSLAG TIL DAGSORDEN
Forslag til behandling skal være formanden i hænde ikke senere end 26. marts 2023.

Følgende hædersbevisninger vil blive overrakt:

SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGS LEDERPRIS


Med venlig hilsen
KLAUS HJORTH
formand SIF