ENDELIG DAGSORDEN TIL GENERALFORSAMLING I SIFKBH SEJLKLUB
Dagsorden i pdf til udskrift

Link til tidligere udsendt indkaldelse til Generalforsamling af 4. feb 2023

DAGSORDEN (iht. vedtægterne)
 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab herunder tildeling af årsbudget
 4. Behandling af indkomne forslag
  Bestyrelsen har indsendt forslag til nye vedtægter
       Motivering:
       For nogle år tilbage havde SIF FRH store problemer med DGI. DGI mente at alle medlemmer i SIF FRH skulle være medlem af DGI
       ellers kunne deres Petanque udvalg ikke deltage i spil mod andre klubber under DGI.

       I november december 2022 fik SIF KBH Skydeafdeling samme tur i maskineriet.
       SIF KBH afholdt i januar en ekstraordinær GF, og åbnede hermed op for muligheden at skydeudvalget efterfølgende på en ekstraordinær
       Generalforsamling kunne ændre deres vedtægter, så de fremstår som en selvstændig forening, hvorved skytternes problem er løst.
       For at være på forkant, vil vi på samme måde fremtidssikre sejlklubbens vedtægter,
       så vi ikke kan få problemer med Dansk Sejlunion.

       Forslag til nye vedtægter findes her
 5. Fastsættelse af særkontingent (og kontingent for passive medlemmer)
 6. Valg af bestyrelse og suppleanter
      Formand Jens Søgaard (På valg.)
      Kasserer Jens Peter Ditmar Andersen (Ej på valg).
      Bestyrelsesmedlem Egon Persson (På valg).
      Bestyrelsesmedlem Ulf Berring (Ej på valg.)
      Bestyrelsesmedlem T. H. Madsen (På valg).
      Bestyrelsesmedlem John Bentzen (Udtræder pga. manglende tid. Ny vælges for 1 år)
 7. Eventuelt
EFTER GENERALFORSAMLINGEN
Der vil efter Generalforsamlingen blive holdt en præsentation angående Hjertestarter og Hjerteløbertjenesten.
Generalforsamlingen afsluttes med et tarveligt, men vel nærende måltid, til dem som har tilmeldt sig i tide.