INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I SIF FRH
Indkaldelsen i pdf til udskrift

TIDSPUNKT
Tirsdag d. 28. marts 2023 kl. 1900

STED
Sergentmessen, Flådestation Frederikshavn

TILMELDING
Bestyrelsen vil være vært ved lidt spiseligt og øl/vand.
Tilmelding nødvendig til Thomas Jensen på telefon +45 4138 3290 eller mail 3E-FRH-TPE02@fiin.dk.

DAGSORDEN
 1. Valg af dirigent
 2. Beretninger fra formanden samt udvalg.
 3. Godkendelse af regnskab
 4. Orientering om SIF og foreningens budget.
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af formand:
       a. Formand Mia Elise Munkebæk                Ikke på valg
 7. Valg af kasserer
       a. Kasserer Thomas Jensen                         På valg, ønsker genvalg
 8. Valg af bestyrelse og suppleanter:
       a. Næstformand Paw Nielsen                       På valg, ønsker genvalg
       b. Bestyrelsesmedlem Willy Kristiansen      Ikke på valg
       c. Bestyrelsesmedlem Jesper Bagge          På valg, ønsker genvalg
       d. Suppleant Pia Grøndal                              På valg, ønsker genvalg
       e. Suppleant Palle Pedersen                        På valg, ønsker genvalg
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant:
       a. Revisor Thorkild Carlsen                           Ikke på valg
       b. Revisor Viggo Nielsen                              På valg, ønsker genvalg
       c. R-Suppleant Ken Normann                       På valg, ønsker genvalg
 10. Eventuelt
FORSLAG TIL DAGSORDEN
Indkomne forslag til behandling skal sendes til formanden senest tirsdag den 14. marts 2023 mail: 1E-ST-OV20@MIL.DK

Vel mødt :
Mange hilsner bestyrelsen i SIF Frederikshavn