INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I SIF FRH SEJLSPORTSUDVALG
Indkaldelsen i pdf til udskrift

TIDSPUNKT
Torsdag d. 16. marts 2023 kl. 1515
Generalforsamling er rykket pga. vejrvarsler for tirsdag d. 7. marts
STED
Klubhust på sydkajen, Flådestation Frederikshavn

TILMELDING
Efter generalforsamlingen blive serveret et let måltid hvorfor tilmelding er ønskelig.
Ring til: 6047 8754
Alle er meget velkommen, både gamle sejlere, samt alle dem der kunne have et ønske om at komme til at sejle eller ro.

DAGSORDEN
 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Godkendelse af regnskab
 5. Indkomme forslag, samt fastsættelse af udvalgskontingent.
 6. Valg til bestyrelsen
      Formand Willy Kristiansen                       (Ej på valg.)
      Næstformand Jesper Bagge                  (På valg.)
      Kasserer Thomas Jensen                       (På valg.)
      Bestyrelses suppleant Ken Norma         (På valg.)
      Revisor Viggo Nielsen,                            (På valg.)
 7. Eventuelt
FORSLAG TIL DAGSORDEN
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den. 28. feb.

På bestyrelsens vegne
Willy