INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I SIF KBH
Indkaldelsen i pdf til udskrift

TIDSPUNKT
Torsdag d. 28. marts 2023 kl. 19.00

STED
Bræddehytten, Nyholm, Holmen

TILMELDING
Efter generalforsamlingen vil foreningen være vært ved et lettere traktement.
Sidste frist for tilmelding til traktementet vil være fredag d. 24. marts 2023 kl. 1200 på mail til: kristen.trap@gmail.com

DAGSORDEN
 1. Valg af dirigent
 2. Fremlæggelse af beretning og visioner
 3. Godkendelse af regnskab
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg af formand.
      Formand Kristen Andreas Trap                                     (Ej på valg.)
 6. Valg af kasserer
      Kasserer Anker Østrup                                                   (På valg.)
 7. Valg af bestyrelse og suppleanter
      Bestyrelsesmedlem     Frank Caspersen                     (På valg.)
      Bestyrelsesmedlem     Jens Peter Ditmar Andersen  (Ej på valg.)
      Bestyrelsesmedlem     Lars Back                                 (Ej på valg.)
      Bestyrelsessuppleant     John Andreasen                    (På valg.)
      Bestyrelsessuppleant    Jan N. Vesterhede                 (Ej på valg)
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
      Kritisk revisor     Axel Svendsen                                    (Ej på valg)
      Kritisk revisor     Per Jensen                                          (På valg)
      Kritisk revisorsupplant     Søren M. Madsen                 (På valg.)
 9. Eventuelt
FORSLAG TIL DAGSORDEN
Frist for indsendelse af forslag til dagorden pkt.4, er inden tirsdag d. 28. februar kl.1200.
Udsendelse af indsendte forslag udsendes til udvalgsformænd inden tirsdag d. 15. marts 2023 og offentliggøres ved opslag på hjemmesiden.

Bestyrelsen