INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KORSØR
Indkaldelsen i pdf til udskrift

TIDSPUNKT
Torsdag d. 16. marts 2023 kl. 16.00

STED
Blå Sal Flådestation Korsør

TILMELDING
SIF KOR vil efter generalforsamlingen servere en klassisk pariserbøf på restaurant Laguna, lystbådehavnen.
Senest tilmelding 08-03-2023 til FVT-V-MKF03@mil.dk

DAGSORDEN
  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Beretning fra Formand.
  3. Godkendelse af regnskab
  4. Orientering om SIF og foreningens budget.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Beretning fra udvalgene om de aktiviteter, der har været i 2022.
  7. Valg af bestyrelse:
  8. Eventuelt
FORSLAG TIL DAGSORDEN
Forslag til behandling indsendes senest 1 måned før skriftligt til formanden: tommyjensen512@hotmail.com