INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I SIFKBH SEJLKLUB
Indkaldelsen i pdf til udskrift

TIDSPUNKT
Tirsdag d. 28. februar kl. 1700

STED
Bræddehytten, Nyholm, Holmen

TILMELDING
Der vil efterfølgende være et tarveligt, men velnærende måltid til dem som har tilmeldt sig i tide.
Tilmelding inden tirsdag d. 21. februar på mail til peter.ditmar@gmail.com

DAGSORDEN (iht. vedtægterne)
 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab herunder tildeling af årsbudget
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fastsættelse af særkontingent (og kontingent for passive medlemmer)
 6. Valg af bestyrelse og suppleanter
      Formand Jens Søgaard (På valg.)
      Kasserer Jens Peter Ditmar Andersen (Ej på valg).
      Bestyrelsesmedlem Egon Persson (På valg).
      Bestyrelsesmedlem Ulf Berring (Ej på valg.)
      Bestyrelsesmedlem T. H. Madsen (På valg).
      Bestyrelsesmedlem John Bentzen (Udtræder pga. manglende tid. Ny vælges for 1 år)
 7. Eventuelt
FORSLAG TIL DAGSORDEN
Iht. vedtægterne skal forslag til dagsorden være bestyrelsen i hænde seneste 14 dag før Generalforsamlingen.I år er datoen tirsdag d. 14. februar
Endelig dagsorden opslås på hjemmesiden senest 21. februar.

EFTER GENERALFORSAMLINGEN
Der vil efter Generalforsamlingen blive holdt en præsentation angående Hjertestarter og Hjerteløbertjenesten.
Generalforsamlingen afsluttes med et tarveligt, men vel nærende måltid, til dem som har tilmeldt sig i tide.