INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I SIF FRH CYKELUDVALG
Indkaldelsen og dagsorden i pdf til udskrift

TIDSPUNKT
Onsdag den 08. februar 2023 klokken 15:15

STED
Flådestation Frederikshavn i SEO kantine (bygning 67 i rum 128)

DAGSORDEN ifølge udvalgets forretningsorden
 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
  Herunder følgende emner:
      1. Oplysning om bestyrelsens beslutning ang. årets kontingent.
      2. Oplysning om bestyrelsens beslutning ang. div. tilskud.
 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab og budget for den kommende sæson til godkendelse.
 4. Behandling af indkomne forslag.
      (Skal være formanden i hænde senest den 6 FEB 23).
 5. Valg af poster til bestyrelsen (Ulige år)
  POST NAVN VALG ÅR
  Formand Jesper Nielsen Lige Ikke på valg
  Næstformand Kim Bennedsgaard Olesen Ulige Genopstiller
  Kasserer Peter Parbæk Ulige Genopstiller
  Medlemmer Kim Christiansen Lige Ikke på valg
  Medlemmer Torben Larsen Ulige Ikke på valg
  Suppleant I Viggo Nielsen Lige Genopstiller
  Suppleant II Jakob Tarben Petersen Ulige Ikke på valg
  Revisor Carsten Hjort Lige Genopstiller
 6. Eventuelt.
Med sportslig hilsen og vel mødt
Jesper Nielsen
Formand
SIF Cykeludvalg
Frederikshavn
Tlf. 72 85 62 50 / 41 96 29 15
mail: fvt-v-mfk01@fiin.dk