AKTIVITETSPLAN FOR SIF KBH SEJKLUB VINTER/FORÅR 2023

Bestyrelsen planlægger at få gennemført følgende vinter/forårs aktiviteter:

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL Når bådene er sejlklare:
Tirsdage og onsdage er klubdage med træning i den praktiske del af duelighedsbevis

TILMELDINGER: KONTINGENT SIFKBH
Det er et krav at være medlem af SIF KBH for at være medlem af sejlklubben.

Betaler I SIF kontingent over løn (gælder kun ansatte i Forsvaret), kan I nemt kontrollere om I er medlem af SIF KBH.
Hvis der på lønseddelen er en post ”DMI” og beløbet i bliver trukket med 25,52 kr. så er i medlem af SIF KBH og alt er OK.
Alle andre beløb på posten "DMI" betyder at I er medllem af en anden idrætsklub i Forsvaret. (der er de 52 øre, der viser at I er medlem af en af SIF idrætsforeningerne).

Hvis beløbet er et andet end 25,52 kr kan I vælge at blive overflyttet til SIF ved at kontakte formanden for SIFKBH Kristen Trap på mail: kristen.trap@gmail.com.
Hvis I stadig ønsker at være medlem af den anden idrætsforening i Forsvaret med løntræk, men også ønsker at være medlem af SIFKBH så må i betale kontingent ved bakoverførsel. Se efter følgende.

For pensionister, familiemedlemmer og andre uden lønmæssig tilknytning til Forsvaret, kræves at kontingentet til SIF KBH betales via bankoverførsel til
Konto 1551 – 5421756,
og andrager 306,25, for 2023, husk også her at opgive navn efterfulgt af ”Sejler”.

SÆRKONTINGENT TIL SEJLKLUBBEN
Særkontingentets 300kr til SIF KBH Sejlklub, kan nu indbetales, og er forfalden til betaling senest den 15. januar 2023.
Betaling kan ske via. PC Bank Reg. nr. 1551 – 2517949 eller på Mobile Pay 56302
OBS: Husk at skrive navn på indbetalingen.