SIF KOR BÅDLAUG/FISKERI INDKALDER TIL GENERALFORSAMLINGG

Hermed indkaldes til generalforsamling i SIF Korsør bådlaug/fiskeri. Indkaldelse i pdf til udskrift

TIDSPUNKT
Onsdag d. 26. oktober 2022 kl. 15.30

STED
Cafe Lime Korsør.

TILMELDING
Til fvt-v-mkf12@mil.dk eller på Facebook siden for bådlaug/fiskeri senest 24-10-2022

FORSLAG TIL DAGSORDENEN
forslag sendes til tommyjensen512@hotmail.com senest fredag den 21-10-2022.

DAGSORDEN
    A. Valg af dirigent.
    B. Valg af referent.
    C. Godkendelse af dagsorden.
    D. Beretning af Formand.
    E. Godkendelse af regnskab for bådlaug/fiskeri.
    F. Beretning om de aktiviteter, der har været i 2022.
    G. Behandling af indkomne forslag.
    H. Valg af bestyrelse:
        Formand: Ønsker at trække sig. Derfor ny formand for 2 år.
        Næstformand: på valg for 1 år.
        Kasserer: På valg for 1 år.
        Bestyrelsesmedlem på valg for 2 år.
        Bestyrelsesmedlem på valg for 1 år.
        Suppleant på valg for 2 år.
    I. Eventuelt:

MVH bådlaug/fiskeri SIF KOR.