REFERAT SIF FREDERIKSHAVN BESTYRELSESMØDE d. 22. JUNI 2022
Referat til udskrift i pdf
TILSTEDE:
Mia, Paw, Jesper, Thomas og Willy

DAGSORDEN:
  1. Adgang for SIF medlemmer
  2. Jubilæum
  3. Øvrigt
AD 1:
Formanden orienterede om forløbet med at få FES til at godkende vores vedtægter i henhold til, hvem der kan blive medlem og dermed få adgang til Flådestationen.
Formanden har rykket for et svar ved FES og har endnu ikke hørt noget efter over et halvt år.
Sagen er derfor blevet sendt videre til DMI, der vil undersøge omstændighederne.

AD 2:
Flådestationen fylder 6o år i år og vil markere dagen med en idrætsdag, det synes vi er en god ide og vil i anledningen af SIF 50 års jubilæum gå ind og være en partner i dagen.
Vi søger SIF fællesskab om midler fra den afsatte pulje til markering af SIF 50 års jubilæet til præmier mm. beløb 20.000 kr.
Flere udvalg har givet tilbagemelding på, at de støtter op om arrangementet. Det er meget værdsat og vigtigt.

AD 3:

Willy