Paw modtager SIF Guldemblem

REFERAT SIF FRH GENERALFORSAMLING D. 15. MARTS 2022
Referat i pdf til udskrivning


Formand Mia bød velkommen til de 34 fremmødte medlemmer af SIF Frederikshavn, og foreslog Bent Raabjerg som dirigent.
Bent Raabjerg blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.
Vedrørende valgene var der blevet bytte lidt om på, hvem der var på valg, hvilket blev rettet så dagsorden kom til at se sådan ud:

Dagsorden
Mia og Bent
 1. Valg af dirigent.
 2. Beretninger fra formanden samt udvalg.
 3. Godkendelse af regnskab.
 4. Orientering om SIF og foreningens budget.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af formand:
  a. Formand Mia Elise Munkebæk På valg, ønsker at fratræde
 7. Valg af kasserer
  a. Kasserer Thomas Jensen Ikke på valg
 8. Valg af bestyrelse og suppleanter:
  a. Næstformand Paw Nielsen Ikke på valg
  b. Bestyrelsesmedlem Willy Kristiansen På valg, ønsker genvalg
  c. Bestyrelsesmedlem Jesper Bagge På valg, ønsker genvalg
  d. Suppleant Pia Grøndal På valg, ønsker genvalg
  e. Suppleant Palle Pedersen På valg, ønsker genvalg
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant:
  a. Revisor Thorkild Carlsen På valg, ønsker genvalg
  b. Revisor Viggo Nielsen Ikke valg
  c. R-Suppleant Ken Normann På valg ønsker genvalg
 10. Eventuelt
Ad. 2
Dejligt at se så mange fremmødte og at vi ikke endnu en gang er ramt af nedlukninger eller andre udenoms forstyrrelser. Som jo desværre kunne være virkelighed, som verden er lige nu.

Det er ikke længe siden, at vi sidst var samlet i netop disse lokaler, for at afvikle en længe udskudt generalforsamling. Her er derfor ikke sket meget siden da. Og dog…

I kulisserne har vi fortsat arbejdet i SIF FRH BST. Flådestationen har stillet spørgsmål til indholdet af vores vedtægter og især til, hvem vi lukker ind på Flådestationen.
Trods flere måneders forsøg på at få et svar fra Forsvarets Etablissement- og Ejendomsstyrelse, har vi desværre fortsat ikke fået en afklaring.

Det betyder som udgangspunkt, at vi fortsætter som hidtil, men I kan forvente, at der vil komme ændringer.
Ændringer der i værste fald vil påvirke vores mulighed for at værge og fastholde medlemmer efter endt tjeneste samt øvrige medlemmer.
Men vi forsøger at bevare optimismen og lader tiden gavne os.

Der udover kan der forekomme beredskabsforanstaltninger, der kan få indflydelse på alt færden på flådestationen.
Indtil videre har jeg aftalt med Garnisonens kommandanten, at vi fortsætter. I kan dog forvente at få udleveret et gæstekort, som skal bæres synligt.
Når og hvis der kommer yderligere, får formændene naturligvis besked.

På den lidt mere positive side går vi et nyt år i møde, hvor COVID 19, ikke længere ser ud til at forhindre os i at gøre det vi bedst kan lide. Nemlig at være sammen og nyde hinandens selskab og dyrke vores idrætter.
Lad 2022 blive året, hvor vi atter kan deltage i interne og eksterne stævner, og hvor vi kan mødes i fællesskabet uden en plan B eller C i frygt for aflysninger.

2022 er året hvor SIF fylder 50 år, vi håber meget på at kunne fejre det senere på året, hvor alle kan blive inviteret og vi kan få en god dag på tværs af alle udvalgene.

Lad det hele starte ved årets standerhejsning tirsdag den 19. april kl. 1600 ved klubhuset

Med det sagt vil jeg give ordet til de enkelte udvalg.

SIF Aerobic/spinning
Vi har afholdt generalforsamling den 4. marts 2022.
2021 var lige som 2020 et Corona år. Kondirummene blev lukket i slutningen af 2020 og blev først åbnet igen i juni 2021. Der var kun adgang for ansatte i Forsvaret. Så ansattes pårørende og efterlønnere havde ikke adgang.

Vi kørte spinning indtil sommerferien. Så nåede vi ind i september og endelig blev kondirummene åbnet for alle.

Vi fik gang i både gymnastik og spinning igen. På grund af Corona nedlukningerne er der forsvundet nogle af vores medlemmer, som har fundet andre aktiviteter.
Igen på grund af Corona har vi ikke afholdt nogen arrangementer. Så vi tager revanche i år.
Bestyrelsen er:
SIF Badminton
2021 blev endnu en sæson der var præget af Corona, derfor blev det ikke til meget badminton.
Vi fik holdt generalforsamling for 2020, i lånte lokaler på flåden.
Hallen var kun åbent i korte perioder, hvor det blev spillet lidt badminton, men en lille juleturnering nåde vi dog, hvor Karen, Kurt og Karl blev julemestre.
Dagen efter var vi på Cafe Feen til den vanlige julefrokost, hvor Gitte & Flemming stod for underholdningen, og der blevet fabrikeret kunstværker ala’ Piccaso.

Der er ikke så meget mere at berette, men vi håber på et comeback i 2022, hvor Frederikshavn skal afvikle DMI i marts måned.
Vi er så heldige at nogle af vores medlemmer er meldt til, så det er vi spændte på at følge.

Vel mødt, med ønske om en stabil sæson.

SIF Bowling
En lille beretning fra bowling. Vi afholdte generalforsamling den 3. marts 2022, hvor alle medlemmer mødte op. Alle 6 stk.

Vi har som så mange andre, været præget af diverse op og nedlukninger, men det er ved at lysne. Der er igen gang i træning og diverse kampe.

Banerne er top moderne, foreløbigt det eneste sted i Danmark, med snore i keglerne.
Det har været prøvet af, ved bowlinglandsholdet og de siger god for banerne.

Dog alt taget i betragtning, ser det godt ud. Selvom vi også mangler medlemmer.

Venligst
Henrik Frederiksen
Formand

SIF Cykling
Pause siden generalforsamlingen.
Hver 3. onsdag er der pølsecup.
For tiden 30 medlemmer men når vi starter her i foråret plejer der at komme flere.

SIF Floorball beretning
Efter sidste nedlukning, er der heldigvis kommet rigtig godt i gang med floorball. Tror kun der har været en aflysning, siden vi startede op igen.

Paw er vores ildsjæl, han sørger for at få sat begivenheder op på vores Facebook grupper hver uge og det skal han have en rigtig stor tak for.

Paw har samtidig sørget for, at der er også er mulighed for, at vi alle kan spille om onsdagen, dette er ikke SIF floorball der står for dette pt, men bestyrelsen ser, at ved at SIF floorball kommer ind over, kan vi eventuelt skaffe flere medlemmer til både Floorball og SIF.
Dette vil der blive set på i nær fremtid.

Bestyrelsen har ikke lagt nogle planer for året, men håber, at hvis der kommer en mulighed for det, at vi kan komme ud og spille mod nogle andre.

Vi har stadig kontakt med flyvestationen, men pt har de det lidt travlt.

Der er ikke sket en udvikling ift. vores medlemstal, vi håber at ved at Corona er bag os, at vi kan få fat på nogle flere medlemmer. 
Vores firmaturnering i Sæby, er blevet udsat flere gange, grundet Corona og for lav tilmelding.
SIF floorball har betalt for tilmelding, så vi venter bare på en ny dato.

SIF Golf
Vi afholdt generalforsamling den 15. februar 2022.

Vi er jo heldige med at vores sport for det meste afholdes udendørs, og derfor har vi heller ikke været påvirket af corona restriktioner.

Vi har spillet de 5 matcher vi havde planlagt og vi startede i Frederikshavn med det flotte nye, blafrende "sejl/flag" med SIF logo vi har fået lavet.
Det bliver lagt mærke til hvor vi kommer. 

Anden match var i Rold og nr. tre i Hjørring.

Vores fjerde match foregik i Mollerup, hvor vi havde aftalt at spille sammen med SIF golf Aarhus.
Det var en stor succes, så det vil vi prøve at gentage.
Der var flere deltagere fra både Aarhus og Frederikshavn, som fortsatte til Korsør for at deltage i Landsmesterskabet i Golf.

Vi sluttede af i Sæby i september, hvor vi også spillede om klubmesterskabet.

Endnu en god sæson.
MVH
Ulla Nilsson
Formand SIF Golf Frederikshavn

SIF Løb og svøm
Også i Søværnet Frederikshavn Svømme og Løbeklub har vi været ramt af corona restriktioner.

De tilmeldte til Gøteborg varvet 1/2 marathon, det andenstørste i verden, måtte se begivenheden aflyst.

Læsø rundt blev derimod afholdt på vanlig vis med deltagelse af Erik Gunggaard 1/2 marathon, Mads Damsgaard 1/2 marathon, Kenn Thomsen 1/2 marathon og Kurt Kieler Nielsen 10 km.
Et flot løb i smuk natur med efterfølgende hygge med grillbuffet arrangeret af arrangøren. Vi hører desværre at løbet i nuværende form stopper.

Mads Damsgaard har fuldført en Ironman, respekt og stort tillykke til ham.

Årets generalforsamling har besluttet at klubben giver billet tilskud til svømmetræning i svømmehal.

På bestyrelsens vegne.
Kenn.

SIF Petanque
Der i sagens natur ikke meget at berette siden sidste generalforsamling som jo blev afholdt i forbindelse med 25 års jubilæet den 26. oktober 2021.
Efter den korte generalforsamling fik vi en aldeles fremragende middag i SG messen/lanternen.

Så nu må vi se fremad, forhåbentlig forsvinder covid 19 helt i løbet af foråret, en ting er dog helt sikkert ISS er ude den 1. april, således at cafeteriedriften tilbageføres til Forsvaret indtil næste udliciteringstidspunkt, som kan blive fra 2024.
Hvorvidt cafeteriet har åbent om aftenen vides p.t. ikke.

Bestyrelsen har derfor sat i forslag til program, at vi kan mødes om tirsdagen kl. 12 og spise frokost sammen og derefter afholde træning.
Vi skulle jo også gerne have pokalerne ud af skabet igen, hvorfor der er indlagt en turneringsplan også.
Alt dette vil vi så tage stilling til senere.

Vi et i øjeblikket 20 medlemmer i klubben og det er jo egentlig ikke så dårligt og vi håber at det lysner med det hele så vi kan tiltrække nye medlemmer og få gennemsnitsalderen lidt ned.

Tak til bestyrelsen for det gode humør og samarbejde med håbet om en god sæson.
Johnny Gajhede
Formand

SIF Sejlsport
Det er ikke let at aflægge bestyrelsens beretning. Da der jo ikke sket noget særlig.
Vi skulle jo have vores folkebåd i vandet ”men men” ingen Y bomme og corona – så folkebåden blev på land.

Nu er havnen blevet sikret med en spunsvæg ud fra sydkajen.
Det bliver spændende at se nu, hvor Y bommene bliver etableret, om det så har hjulpet.

Vi har jo en andel i SIF Polaris den har været i vandet hele sommeren og den er også blevet brugt en del, for øjeblikket står på land, hvor den vil bliver klargjort til sæsonen.

SIF Ski
Se SIF hjemmeside, hvor der er et indlæg.

SIF Skydning
Også corona ramt men er så småt ved at komme i gang igen.
Har fået lavet vedtægter.

SIF Sportsfiskeri Så gik endnu et anstrengt år, men selv om 2021 var endnu et år, præget af coronaens favntag, er det lykkedes at mødes til flere hyggelige arrangementer.

Husk at havture er med egen tilmelding, hvorefter I så vil modtage tilskud. Udvalget arrangerer dato og skib.
Lokalmesterskabet i P&T, har vi talt om kunne blive en tur til Nibe med overnatning.
Som noget nyt, er der planer om en geddetur, til en sø ved Øster Vrå.
Makrelturen med Sea Dog, kunne også blive en tilbagevendende begivenhed. Vi skal bare have diskuteret, om prisen står mål med udbytte og egenbetaling.
Vi har ikke holdt så mange klubaftener i ’21, og har talt om, at det kunne være en mulighed, at holde klubaftenerne ved kysten/å eller P&T.
Formand Carsten Vig

Herefter overtog formanden ordet igen
Dette er min sidste dag som formand for SIF FRH. Det er fire år siden, at jeg blev valgt, men i de fire år har jeg ikke været meget tilstede, da jeg blev forelsket i Grønland og forlængede min periode deroppe.
Jeg håber og fornemmer ikke umiddelbart, at det på nogen måde, er noget I har kunne mærke i udvalgene.
Jeg vil gerne sige jer tak, tak til de enkelte udvalgsmedlemmer og udvalgsformænd for uden jer, ingen udvalg og ingen udvalgsmedlemmer, ingen SIF FRH.

MEN et endnu større tak skal lyde til en fantastisk bestyrelse. Et tak til hele bestyrelsen for det arbejde I har gjort og fortsat gør. For uden jer var der ingen. I har en afgørende betydning for denne forenings eksistens og sammenhold.
Tusinde tak for jer og jeres store arbejde.
I laver det arbejde ingen ser, men alle nyder godt af. Det er jer, der får det til at fungere. TAK!
Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Ad. 3
Kasserer Thomas fremlagde regnskabet for 2021 med følgende bemærkninger:
Vi havde et stort indestående ved start af året derfor har vi kun hentet 50.000 kr. af vores trækningsret i SIF fællesskab.

Vores betalinger for at bruge banken er meget stor 8.000 kr. det er jo tyveri ved højlys dag, men ved forhandlinger er vi kommet ned på kun at skulle betale 3.000 kr. for alle vores konti.
Flot klaret Thomas.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Ad. 4
SIF Fællesstab
Medlemstallet falder stadig

Regnskabet for 2020 blev ikke godkendt, idet der var en afskrivning på 11.000 kr. som der ikke kunde redegøres for.

Forventer at det lykkes på årsmødet den. 6. maj 2022.

Vil arbejde for at bestyrelsen bliver fritaget for arbejdet med regnskab.

Vedrørende budget var det et lidt underligt forløb med aflysninger af budgetmøde.
Men vi fik da uden forhandlinger det beløb som udvalgene havde ønsket.

Ad. 5
Ingen forslag

Ad. 6
Mia Elise Munkebæk blev efter megen opfordring genvalgt valgt til 2024

Ad. 7
Thomas Jensen (ikke på valg)

Ad. 8
Bestyrelsesmedlemmer Paw Nielsen ikke på valg
Willy Kristiansen valgt til 2024
Jesper Bagge ikke på valg

Suppleanter
Pia Grøndal valgt til 2023
Palle Pedersen valgt til 2023

Ad. 9
Revisorer
Thorkild Carlsen valgt til 2024
Viggo Nielsen ikke på valg

Suppleant

Ken Normann valgt til 2023

Ad. 10
Thomas orienterede om orienteringsmøde og repræsentantskab i DMI.

DIF og DMI har indgået en aftale om, at vi skal indføre E-SPORT så alle, der har lyst kan bare henvende sig til Thomas, så vil han og bestyrelsen gøre alt for, at det kan komme godt i gang.

Spørgsmål vedrørende orientering af nye værnepligtige om den frivillige idræt. Der arbejdes på at der afsættes tid og Jesper vil være den fra bestyrelsen, der er tovholder.

Lån af lanternen er en del af traditionspleje og der skal spørges hver gang man ønsker at bruge lokalet.

Mange har ikke fået opkrævninger. RET Henvendelse til Thomas så får vi løst dette.

Formanden takkede dirigenten for god og saglig ledelse af mødet.
Derefter var der overrækkelse af 2 stk. guldemblemer til Pia & Paw.


Bent Raabjerg      Willy Kristiansen
     Dirigent                Referant

Billeder fra Generalforsamlingen: