Referat fra SIF KBH skydning

REFERAT FRA SIF KBH SKYDNINGS ÅRSMØDE - FORMANDSSKIFT


REFERAT SIF KBH ÅRSMØDE AFHOLDT 21. FEBRUAR:
Referat fra SIF KBH skydnings årsmøde


Under årsmødet var der valg til bestyrelsen og formand Kristen Trap havde meddelt, at han ikke ønskede genvalg.
Der skulle således vælges ny formand og ny formand er Ken Nielsen.
Kristen Trap har i ca. 30 år været formand for skydeudvalget og blev hyldet for sit store engagement for skydning af den tiltrædende formand Ken.
    
Ny formand Ken overrækker gavekurv til afgående formand Kristen
Kristen Trap med gavekurven