INDKALDELSE TIL SIF FRH PENTANQUE GENERALFORSAMLING 2022
Indkaldelse til SIF Petanque generalforsamling 2022 i pdf til udskrift

TIDSPUNKT
Tirsdag 8. marts kl. 1900

STED
På Flådestation Frederikshavn

TILMELDING
Kl. 1800 er klubben vært ved smørebrød øl/vand/vin
Tilmelding til Johnny Gajhede senest 1.marts
Tlf. 2259 8345 ellerpjg@webspeed.dk

DAGSORDEN
 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent.
  Kan indsættes på konto 9006 458-13-64917/Mobile Pay 252770847 (husk navn)
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse.
  Formand Johnny Gajhede (på valg)
  Næstformand Per Thomsen (ikke på valg)
  Kasserer Birgit Thomsen (ikke på valg)
  Bestyrelsesmedlem Rikard Pedersen (ikke på valg)
 7. Eventuelt
Vel mødt
Bestyrelsen