INDKALDELSE TIL SIF ÅRSMØDE 2022
Indkaldelse til Årsmøde med dagsorden i pdf til udskrift

TIDSPUNKT
Fredag d. 6. maj 2022 kl. 1600

STED
Søværnets Skole, Center for Våben, Sjællands Odde

TILMELDING
Udover foreningernes repræsentanter har bestyrelsen inviteret følgende til at deltage: SIF æresmedlemmer samt revisorer.
Tilmelding senest 25. marts 2022 på mail: sekretariatet@sif-idraet.com

FORSLAG TIL DAGSORDEN
forslag til behandling skal være formanden i hænde ikke senere end 25. marts 2022 på mail: sekretariatet@sif-idraet.com

DAGSORDEN
  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Godkendelse af SIF regnskab
  4. Fremlæggelse af budget samt fastsættelse af kontingenter
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af formand
  7. Valg af revisorer og revisorsuppleant
  8. Eventuelt
Følgende hædersbevisninger vil blive overrakt:

SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGS LEDERPRIS
Med venlig hilsen
KLAUS HJORTH
Formand SIF