INDKALDELSE TIL UDVALGSGENERALFORSAMLING I SIF FRH SPORTSFISKERI
Indkaldelse til Udvalgsgeneralforsamling med dagsorden i pdf til udskrift


TIDSPUNKT
Mandag d. 7. marts 2022 kl. 1700

STED
Lanternen Flådestation Frederikshavn

TILMELDING
Klubben vil være vært for lidt spiseligt og øl/vand
Ønsker du at deltage, og gøre din stemme tydelig i foreningens arbejde, skal du tilmelde dig senest den 2 marts ved Carsten Vig
Tlf. 2225 5563
Mail. Vig67@yahoo.dk

FORSLAG TIL DAGSORDEN
Forslag til behandling, skal sendes til formanden senest 28 februar 2022 på mail: vig67@yahoo.dk

DAGSORDEN
 1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse af beretninger ved formanden
 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab ved kasseren
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg til bestyrelse:
     a. Formand Carsten Vig (Ikke på valg)
     b. Næstformand Pia Grøndahl På valg, ønsker genvalg
     c. Kasserer Palle Pedersen På valg, ønsker genvalg
     d. Medlem Bjørn Persson (Ikke på valg).
     e. Medlem Svend Winther (Ikke på valg).
     f. Medlem Jørn Leander På valg, ønsker genvalg
 7. Valg af bilagskontrollant og suppleant
     a. Bilagskontrollant Henrik Kofoed(Ikke på valg)
     b. b. Suppleant Finn Lassen På valg, ønsker genvalg
 8. Eventuelt
Betaling af kontingent modtages meget gerne på aftenen eller ved bankoverførsel på 9076-4578658640

Vel mødt
Bestyrelsen