INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I SIF FRH
Indkaldelse til Generalforsamling med dagsorden i pdf til udskrift


TIDSPUNKT
Tirsdag d. 15. marts 2022 kl. 1900

STED
Sergentmessen Flådestation Frederikshavn

TILMELDING
Bestyrelsen vil være vært ved lidt spiseligt og øl/vand.
Tilmelding nødvendig på telefon eller mail til Thomas Jensen
Mail: 3E-FRH-TPE02@fiin.dk.

FORSLAG TIL DAGSORDEN
Forslag til behandling skal sendes til formanden senest tirsdag den 1. marts 2022.
Mail: 1E-ST-OV20@MIL.DK

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent
 2. Beretninger fra formanden samt udvalg
 3. Godkendelse af regnskab.
 4. Orientering om SIF og foreningens budget
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af formand
     Mia Elise Munkebæk På valg, ønsker at fratræde
 7. Valg af kasserer
     Kasserer Thomas Jensen (Ej på valg.)
 8. Valg af bestyrelse og suppleanter:
     a. Næstformand Paw Nielsen På valg, ønsker genvalg
     b. Bestyrelsesmedlem Willy Kristiansen (Ej på valg).
     c. Bestyrelsesmedlem Jesper Bagge (Ej på valg).
     d.Suppleant Pia Grøndal På valg, ønsker genvalg
     e.Suppleant Palle Pedersen På valg, ønsker genvalg
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant:
     a. Revisor Thorkild Carlsen (Ej på valg)
     b. Revisor Viggo Nielsen På valg, ønsker genvalg
     c. R-Suppleant Ken Normann (Ej på valg)
 10. Eventuelt

Vel mødt :
Mange hilsner
Bestyrelsen SIF Frederikshavn