INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I SIF KBH SEJLKLUB
Indkaldelse til Generalforsamling med dagsorden i pdf til udskrift


TIDSPUNKT
Tirsdag d. 1. marts 2022 kl. 1700

STED
Bræddehytten Nyholm

TILMELDING
Efter generalforsamlingen vil Gustav Lang give et indlæg ”Holmen før, nu og i fremtiden”.
Generalforsamlingen afsluttes med traktement.
Sidste frist for tilmelding til traktementet vil være tirsdag d. 22. februar 2022 kl. 1200 til formanden Jens Søgaard på mail:
sogaard.1959@gmail.com

FORSLAG TIL DAGSORDEN
Forslag til behandling skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag d. 15. februar 2022.
Endelig dagsorden offentliggøres på hjemmesiden www,sif-idræt.dk senest d. 22. februar

DAGSORDEN (Iht. vedtægter)

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab herunder tildeling af årsbudget
 4. Behandling af indkomne forslag
  a. Forslag til ændring af vedtægter (Link til bilag)
 5. Fastsættelse af særkontingent
 6. Valg af bestyrelse og suppleanter
     Formand Jens Søgaard (Ej på valg.)
     Kasserer Jens Peter Ditmar Andersen På valg.
     Bestyrelsesmedlem Egon Persson (Ej på valg).
     Bestyrelsesmedlem Ulf Berring På valg.
     Bestyrelsesmedlem Triner Hainer Madsen (Ej på valg).
     Bestyrelsesmedlem John Bentzen På valg.
 7. Eventuelt
På bestyrelsens vegne
Jens Søgaard