INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I SIF KBH
Indkaldelse til Generalforsamling med dagsorden i pdf til udskrift


TIDSPUNKT
Tirsdag d. 29. marts 2022 kl. 1830

STED
Bræddehytten Nyholm

TILMELDING
Efter generalforsamlingen vil foreningen være vært ved et lettere traktement.
Sidste frist for tilmelding til traktementet vil være fredag d. 25/03 2022 kl. 1200 til:
Mail: kristen.trap@gmail.com

FORSLAG TIL DAGSORDEN
Forslag til behandling skal være formanden i hænde senest tirsdag d. 8. marts 2022

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent
 2. Fremlæggelse af beretning og visioner
 3. Godkendelse af regnskab
 4. Behandling af indkomne forslag
     a. Bestyrelsens forslag til konsekvensrettelser ift. SIF nye vedtægter (se vedtægter på hjemmesiden)
     b. Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægternes §6
     c. 7 forslag til ændring af vedtægter af Peter Ditmar
 5. Valg af formand.
     Formand Kristen Andreas Trap På valg.
 6. Valg af kasserer
     Kasserer Anker Østrup ( Ej på valg.)
 7. Valg af bestyrelse og suppleanter
     Bestyrelsesmedlem Frank Caspersen ( Ej på valg.)
     Bestyrelsesmedlem Jens Peter Ditmar Andersen På valg.
     Bestyrelsesmedlem Lars Back På valg. På valg.
     Bestyrelsessuppleant Christian Gøtterup ( Ej På valg)
     Bestyrelsessuppleant Jan N. Vesterhede På valg
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
     Kritisk revisor Axel Svendsen På valg
     Kritisk revisor Per Jensen (Ej På valg)
     Kritisk revisorsupplant Søren M. Madsen På valg.
 9. Eventuelt