INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I SIFFRH Cykeludvalg
Indkaldelse til Generalforsamling med dagsorden i pdf til udskrift


TIDSPUNKT
Onsdag d. 9 februar 2022 kl. 1515

STED
Flådestation Frederikshavn bygning 67 SEO kantine (rum 128).

FORSLAG TIL DAGSORDEN
Forslag til behandling skal være formanden i hænde senest d. 6. februar 2022

DAGSORDEN
Dagsorden ifølge udvalgets Forretningsordenen:
 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
         Herunder følgende emner:
            1. Oplysning om bestyrelsens beslutning ang. årets kontingent.
            2. Oplysning om bestyrelsens beslutning ang. div. tilskud.
 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab og budget for den kommende sæson til godkendelse.
 4. Behandling af indkomne forslag(Skal være formanden i hænde senest d. 06 FEB 22)
 5. Valg af poster til bestyrelsen (lige år)
  Post Navn Valg år
  Formand Jesper Nielsen Lige Genopstiller
  Næstformand Kim Bennedsgaard Olesen Ulige Ikke på valg
  Kasserer Peter Parbæk Ulige Ikke på valg
  Medlemmer Kim Christiansen Lige Genopstiller
  Medlemmer Torben Larsen Ulige Ikke på valg
  Suppleant I Viggo Nielsen Lige Genopstiller
  Suppleant II Jakob Torben Petersen Ulige Ikke på valg
  Revisor Carsten Hjort Lige Genopstiller
 6. Eventuelt
Med sportslig hilsen og vel mødt.

Jesper Nielsen
Formand
SIF Cykeludvalg
Frederikshavn
Tlf. 72 85 62 50 / 41 96 29 15
mail: fvt-v-mfk01@fiin.dk