INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I SIF KOR
Indkaldelse til Generalforsamling med dagsorden i pdf til udskrift


TIDSPUNKT
Torsdag d. 24 februar 2022 kl. 1600

STED
Restaurant Sommerlyst
Korsør Lystskov 20, 4220 Korsør

TILMELDING
SIF KOR er vært ved en gang stegt flæsk efter generalforsamlingen.
Tilmelding på mail til:
FVT-V-MKF03@mil.dk eller tommyjensen512@hotmail.com
Eventuelt på arbejdsmobil 5119 5128 eller privat 2251 5524
Senest tilmelding fredag d 18 februar

FORSLAG TIL DAGSORDEN
Forslag til behandling indsendes senest skriftligt til formanden senest d. 24. januar 2022

DAGSORDEN
 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Godkendelse af SIF Korsør nye vedtægter
 5. Beretning fra udvalgene om de aktiviteter, der har været i 2021/2022
 6. Behandling af indkomne forslag (forslag indsendes til formand senest d. 24. januar
 7. Valg af bestyrelse
     a. Formand (ikke på valg)
     b. Næstformand På valg
     c. Kasserer På valg
     d. Bestyrelsesmedlem (ikke på valg)
     e. Revisor På valg
     f. Revisorsuppleant På valg
 8. Orientering om foreningens budget af kasseren
 9. Eventuelt


Med venlig hilsen
Formand Tommy Knudsgaard
SIF Korsør