INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I SIF FRH SEJLSPORT
Indkaldelse til Generalforsamling med dagsorden i pdf til udskrift


TIDSPUNKT
Tirsdag d. 25 januar 2022 kl. 1615

STED
Klubhuset på sydkajen af Flådestation Frederikshavn

TILMELDING
Der vil efter generalforsamlingen blive serveret et let måltid hvorfor tilmelding er ønskelig. Tilmelding: 6047 8754

FORSLAG TIL DAGSORDEN
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den. 14. januar

DAGSORDEN
 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Godkendelse af regnskab
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse
     a. Formand Willy Kristiansen På valg
     b. Næstformand Jesper Bagge (ikke på valg)
     c. Kasserer Thomas Jensen (ikke på valg)
     d. Bestyrelsessuppleant Ken Norman På valg
     e. Revisor Viggo Nielsen På valg
 7. Eventuelt
Alle er meget velkommen, både gamle sejlere, samt alle dem der kunne have et ønske om at komme til at sejle eller ro.

På bestyrelsens vegne
Willy