SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS LEDERPRIS UDDELT VED SIF ÅRSMØDE

Årets lederpris er uddelt ved SIF årsmøde d. 15. september afholdt på Center for Våben, Sjællands Odde.

Ved afslutningen af SIF Årsmøde blev Paw Nielsen kaldt frem.

Formenden for SIF Klaus Hjorth overrakte Årets lederpris til Paw Nielsen. Motivering: Paw havde varetaget Formandshvervet i SIF FRH i 2021, så idrætsforeningen havde fungeret, på trods af den valgte formand var forhindret i at udføre hvervet.

Tillykke til Paw - fortjent
Klaus og Paw - Paw med Årets Lederpris som er en vandrepokal

Liste over modtagere af Søværnets Idrætsforeningers Lederpris                            Statutter for Søværnets Idrætsforeningers Lederpris